Friss! A DVCSH Kft. jogerősen is rendelkezik távhőengedéllyel

Tovább a részletekre »

Csatorna rákötési, illetve bekötési tájékoztató

A házi szennyvízvezeték kiépítése vagy kiépíttetése az ingatlan tulajdonos feladata. A házi szenny­vízvezeték és tisztítóidom összekötése, azaz a közcsatornára történő rákötés csak az üzemeltető Dunaújvárosi Víz-,Csatorna-Hőszolgáltató Kft. jelenlétében vagy ellenőrzése, szakfelügyelete mellett történhet meg.

A meglévő szennyvízbekötésre történő csatlakozás megvalósítása személyesen az ügyfélszolgálati irodáinkban, illetve írásban a postacímünkre küldött levélben ill. elektronikus módon, e-mail-ben kezdeményezhető.

A házi szennyvízcsatorna kiépítésére ill. a tisztítóidomra történő rákötésre javasoljuk ill. elfogadjuk az alábbi szakkivitelezésre jogosult szakembereket.

  • Gráczer Zoltán telefon: (20) 417-0224

  • Spekker József telefon: (20) 337-7753

  • Szűcs István telefon: (20) 973-2172

Természetesen elfogadjuk más szakkivitelező által történő rákötést is, amennyiben az a vállalkozó vagy cég rendelkezik erre a munkára kivitelezői jogosultsággal.

A rákötés elvégzése után a kivitelezőnek a szakszerűségről céges kivitelezői nyilatkozatot kell adnia, melyet vagy a kivitelezőnek vagy a fogyasztónak kell személyesen átadnia Társaságunk képviselőjének.

A szennyvíz bekötés műszaki átvétele, csak ezután lehetséges, melynek bruttó díja: 6.540 Ft.

A műszaki átvétel során szakembereink az elkészült bekötést nyílt árokban tekintik meg, és a rákötésről fényképet készítenek. Csak a szabályos, műszakilag megfelelő kivitelezés után van lehetőség a szennyvízcsatorna betemetésére, melyre a szakembereink adnak a helyszínen engedélyt. Amennyiben a fogyasztó már betemette az elkészült csatlakozást, akkor a műszaki átvétel nem lehetséges, a fogyasztónak azt újból ki kell ásnia, hogy az átvétel megtörténhessen.

A Dunaújvárosi Víz-,Csatorna-Hőszolgáltató Kft. a szolgáltatási pont és környezetének készre jelentését követő szemle során szemrevételezéssel ellenőrzi az ingatlanon belül megvalósított házi szennyvízhálózatot is, mely kizárólag a következő szempontokra terjed ki:

  • nem helyezhető üzembe a szennyvízbekötés, ahol az ingatlanon belüli csatornahálózatra csapadékvíz rávezetés van, valamint ahol a szennyvíztárolótól nem teljesen elkülönülő házi-illetve csatlakozó szennyvízhálózat épült;

  • nem terjed ki az ellenőrzés az ingatlantulajdonos üzemeltetésében maradó belső szennyvízcsatorna-hálózatra, annak műtárgyaira és szerelvényeire (pl. visszacsapó-szelep stb.).

A műszaki átvétel során Társaságunk szakemberei rögzítik a vízmérők adatait és a vízmérők állásait is, és a fogyasztó aláírásával igazolja a műszaki átvételt és a vízmérő állásokat, mely alapja lesz szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatásra vonatkozó a számlázás elindításának. Természetesen Társaságunk megküldi az erre vonatkozó szolgáltatási szerződést is.

Közöljük továbbá, hogy:

  • Gravitációs rendszerű törzshálózat esetében társaságunk, csak az ingatlan előtt húzódó szennyvíz-törzshálózat fedlapszintje feletti szifonszinttel rendelkező lefolyókba jutó szennyvíz károkozás nélküli elvezetését biztosítja. Fedlapszint alatti szifonszinttel rendelkező lefolyók esetén az ingatlan elöntés elleni védelmét –visszaáramlás elleni műszaki védelem beépítésével –a felhasználó, illetve a tulajdonos biztosítja.

  • A szennyvíz-törzshálózatba csak a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló kormányrendelet vagy hatóság határozatában meghatározott minőségű szennyvíz, illetve szennyező anyag vezethető be.

  • Elválasztott rendszerű szennyvíz-elvezető műbe csapadékvizet, vagy altalaj szivárogtatóval (dréncsövezés) összegyűjtött vizet, egyesített rendszerű szennyvíz-elvezető műbe a víznyelőn keresztül szennyvizet, továbbá elválasztott rendszer esetén csapadékvíz-elvezető műbe szennyvizet juttatni tilos!

  • Szennyvíz bekötővezetéket zárt szennyvíztárolón vagy szikkasztón keresztül sem az egyesített, sem pedig az elválasztó rendszerű szennyvíz közcsatornába bevezetni nem szabad.

Dunaújvárosi Víz-,Csatorna-Hőszolgáltató Kft.