Friss! DVG fizetési emlékeztetőjéhez…

Tovább a részletekre »

Fogyasztóvédelem, Panaszbejelentés

A Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. megalakulása óta arra törekszik, hogy fogyasztóit – tevékenységének középpontjába helyezve – egyre jobb minőségű szolgáltatással lássa el. Célunk, hogy mindinkább megfeleljünk ügyfeleink igényeinek, elvárásainak. Azonban tudjuk, hogy minden nagy szervezet működése során előfordulhatnak olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban ügyfeleink megalapozott panasszal élhetnek.

Amennyiben úgy érzi, hogy reklamációját társaságunk nem rendezte kielégítően, a következő helyileg illetékes fogyasztóvédelmi szerveknél kérheti kérelmének orvoslását vagy azt bírósági úton érvényesítheti:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője

Cím: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
Telefonszám: 25/544-212
Telefax: 25/403-586
E-mail: jegyzo@pmh.dunanet.hu

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 8.
Levelezési cím: 8050 Székesfehérvár, Pf. 936.
Telefonszám: +36 22 501 751
Telefax: +36 22 501 627
E-mail: fogyved@fejer.gov.hu

Hatáskör:

  • hatósági árakra vonatkozó rendelkezések betartásával kapcsolatos panaszok,
  • fogyasztói panaszok,
  • a szolgáltató ügyfélszolgálati tevékenységével, fogyasztói szerződéssel kapcsolatos panaszok,
  • a szolgáltató által alkalmazott elszámolási mérőeszközökkel kapcsolatos panaszok,
  • az önkormányzat jegyzőjének megkeresése alapján a szolgáltató üzletszabályzatának
   véleményezése.

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefon: +36-22-510-310, fax: +36-22510-312,
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Hatáskör:

Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás minőségével, biztonságával kapcsolatban felmerült, valamint a szerződések megkötésével és teljesítésével összefüggésben kialakult vitás ügyek bírósági eljáráson kívüli rendezése.

E célból az egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügy eldöntése a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítésének biztosítása érdekében.
Fontos, hogy a békéltető testületek nem járhatnak el olyan jogvitákban, amelyek esetében valamely jogszabály egy másik szervezetet vagy hatóságot ruház fel eljárási jogosultsággal.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat képviselő-testületének feladatai:

  • rendeletben határozza meg a szolgáltató és a felhasználók közötti jogviszony részletes szabályait, továbbá az áralkalmazás és díjfizetés feltételeit.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat jegyzőjének a feladatai:

  • megküldi előzetes véleményezésre a fogyasztóvédelmi hatóságoknak és a felhasználói érdekképviseleteknek a távhőszolgáltatást érintő képviselő-testületi előterjesztések tervezetét;
  • megküldi véleményezésre a szolgáltató üzletszabályzatát a fogyasztóvédelmi hatóságnak;
  • ellenőrzi a szolgáltató tevékenységét az ellátás biztonsága, a működés hatékonysága és működési engedélyben előírt feltételek, valamint az üzletszabályzatban foglaltak betartása szempontjából.

Kapcsolat a fogyasztóvédelmi szervekkel és a helyi fogyasztói érdek-képviseletekkel

A Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. a távhőszolgáltatásról szóló törvényben foglalt előírások szerint együttműködik az országos és a helyi fogyasztóvédelmi szervekkel és a helyi fogyasztói érdek-képviseletekkel az illetékességükbe tartozó kérdésekben. A közérdekű adatokat hozzáférhetővé teszi, valamint a felhasználókat, illetve díjfizetőket érintő tervezett intézkedésekről tájékoztatást ad.

Társaságunk igénybe veszi a Békéltető testületi eljárást.

Magyar Energiafogyasztók Szövetsége Dunaújvárosi Csoport (MESZ)

Felelős vezető: dr. Pecz Péter
Cím: 2400 Dunaújváros, Tamási Á. u. 59.

Lakásüzemeltetők Érdekvédelmi Szövetsége (LÉSZ)

Felelős vezető: Koós János
Cím: 2400 Dunaújváros, Kossuth L.u. 35. IV. emelet

Dunaújvárosi Lakossági Érdekvédelmi Szervezet (DULÉSZ)

Felelős vezető: Mudra József
Cím: 2400 Dunaújváros, Erdősor 43.

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Dunaújvárosi Szervezete (OFE)

Felelős vezető: Keve A. Miklósné
Cím: 2400 Dunaújváros, Tamási Á. út 53.

Panaszbejelentés >>