Friss! Pünkösdi jókívánságok Pintér Tamásnak

Tovább a részletekre »

Hírek

Tájékoztatás távhőszolgáltatói működési engedély elvonással szembeni keresetről

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal megismételt hatósági eljárásban hozott, 2023. március 17. időponttal kézbesített,  H 2694/2023 számú határozatával ismételten elvonta a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft.”f.a.” távhőszolgáltatói működési engedélyét.

A Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft.”f.a.” Felszámolója – Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. – a hitelezői érdekek képviseletében eljárva az ismételt engedély elvonás miatt 2023. április 14. időponttal keresetet nyújtott be a Fővárosi Törvényszék részére.

  1. augusztus 28.

DVG fizetési emlékeztetőjéhez…

Tisztelt Távhőfogyasztók!

Az elmúlt napokban a DVG Zrt. „Fizetési emlékeztető” levelekkel kezdte el bombázni a tisztességesen eljáró dunaújvárosiakat. Bár a levélben – nyilván nem véletlenül – nem tüntetik fel a tartozással érintett számlákat, – a levelek egy  részében valószínűsíthetően a DVCSH Kft. felé befizetett, DVG Zrt. részére már bemutatott befizetések szerepelnek.

Emlékeztetjük Önöket, a DVCSH Kft. – 2021. november 13-án kiadott, a www.dvcsh.hu weboldalon a „Hírek” menüpont alatt továbbra is elérhető – korábbi tájékoztatására, melyben az szerepel, hogy a DVG Zrt. sajnos nem képes nyomon követni a megfizetett összegeket, a befizetések ezek szerint tényleg elvesztek, vagy elveszhettek.

A fogyasztók visszajelzései bizonyítják, hogy a DVG alkalmatlan nemcsak az elszámoló számlák kiállítására, de a befizetett összegek elszámolására is. A befizetések sorsa ismeretlen, azt se tudják mit, hova kell könyvelni. Az ügyfélszolgálatuk is elismeri a hibát, a reklamációkra törlik is a tartozást. Ezek miatt javasoljuk, hogy alaposan nézzék át, hogy mikor milyen befizetéseket teljesítenek a DVG Zrt. felé.

Ez nem más, mint a dunaújvárosi fogyasztók zaklatása és ismételt kísérlet a jogtalan pénzbeszedésre. A fizetési emlékeztető újra megerősíti, hogy a DVG Zrt. alkalmatlan a távhőszolgáltatással járó kötelezettségek ellátására, illetve szakmai hiányosságok miatt képtelen az ehhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység biztosítására. Bebizonyosodott, hogy a politikai okok miatt erőszakkal megszerzett tevékenységükhöz még mindig nem tudnak szakértelmet biztosítani.

A DVCSH Kft. jogerősen is rendelkezik távhőengedéllyel

Tisztelt Fogyasztóink!

Társaságunk folyamatosan tájékoztatja Önöket a dunaújvárosi távhőszolgáltatásra vonatkozó polgári peres eljárások és közigazgatási perek eredményéről.

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. (felperes) és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (alperes) között – társaságunk távhőszolgáltatási engedélyének visszavonására vonatkozóan – lefolytatott peres eljárás lezárult.

A Fővárosi Ítélőtábla a 2.Kf.700.096/2022/5. ügyszámon hozott ítételében helybenhagyta az elsőfokú bíróság döntését, így megsemmisítette a DVCSH Kft. engedélyét elvonó határozatot és a Hivatalt új eljárás lefolytatására kötelezte. Az ítélet jogerős, ellene fellebbezésnek nincs helye.

A jogerős döntés alapján a DVCSH Kft. távhőszolgáltatói engedélye soha nem szűnt meg létezni, így a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2001. szeptember 01-től folyamatosan, jelenleg is érvényes távhőszolgáltatói engedéllyel rendelkezik. (MEKH hat. szám: 124/2012.).

Az ítélet értelmében 2021. július 1. napját követő időszakban is változatlanul a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. rendelkezett és rendelkezik távhőszolgáltatói engedéllyel.

A Fővárosi Ítélőtábla ítélete is megerősíti társaságunk korábban már többször megfogalmazott álláspontját, miszerint teljesen felesleges és jogszerűtlen volt kijelölt engedélyes távhőszolgáltatóról határozni.

Tisztelettel:

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

Kapcsolódó dokumentumok:

Önkormányzati határozat a DVG Zrt. egyenlegközlőjéhez

Az önkormányzat szóvivője lassan egy éve hivatkozik arra, hogy a fogyasztók 2021. július 01. napját követő fogyasztási időszak után a DVCSH Kft. felé teljesített befizetéseit csak bizonyos feltételek teljesítése esetén, vagy egyáltalán nem tudja a DVG Zrt. figyelembe venni.

Felhívjuk figyelmüket, hogy nyilatkozataival, illetve a tanúsított magatartásával a DVG Zrt. nem tartja be a DMJV Önkormányzatának 888/2021. (X.21.) határozatában foglaltakat. (mellékeljük a határozatot)

A hivatkozott határozat 3. pontjában az Önkormányzat „kifejezetten utasítja” a DVG Zrt.-t, hogy a felhasználók által a DVCSH Kft. részére megfizetett távhőszolgáltatási díjat – annak bizonylata bemutatása mellett – a DVG Zrt. részére megfizetettnek, kiegyenlítettnek tekintse!

A határozatban foglaltak alapján a 2021.07.01. naptól kezdődő teljesítési időszakra vonatkozó kifizetett számlaértékeket a DVG Zrt.-nek a DVCSH Kft.-vel szemben kell érvényesítenie.

A határozatban a bizonylatok bemutatására nincs határidő megszabva, sőt, az így elismert számlaidőszakra sem, tehát a DVCSH Kft. felé befizetett számlák összegével kizárólag a két szolgáltató köteles elszámolni egymással.

Tisztelt Távhő Fogyasztó!

Javasoljuk, hogy kérje a DVG Zrt.-től a 888/2021. (X.21.) határozatban foglaltak teljesítését, a DVCSH Kft. felé teljesített befizetések elismerését függetlenül a befizetés időpontjától, vagy a fent megjelölt számlázott időszaktól.

Tisztelettel:

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

Kapcsolódó dokumentumok:

Szakmai problémák a DVG Zrt. fűtés elszámolásában

A DVG Zrt. az elmúlt hetekben kézbesítette a 2021/2022 fűtési idény éves hődíj elszámoló számláit a fogyasztóknak. Ezek a számlák a takarékoskodni próbáló dunaújvárosi fogyasztók közfelháborodására egységesen, fűtött légtér alapján felosztott mennyiségekkel készültek el.

A DVG-nél érthetetlen módon nem alkalmazták az évtizedekkel ezelőtt bevezetésre került költségosztók szerinti megosztást, továbbá számos, szakmai hozzá nem értésüket igazoló hibákat vétettek. Ezekre a hibákra kívánjuk felhívni figyelmüket:

Korábbi nyilatkozatunkban már rámutattunk: a társasházakkal kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott, költségosztók szerinti elszámolás nélkül a fogyasztóknak esélyük sincs a tényleges fogyasztásuk alapján megfizetni a távhőt. Sajnos ezzel a módszerrel, igazságtalanul azokkal a fogyasztókkal fizettetik meg a pazarló emberek többletfogyasztását, akik az elmúlt télen is spóroltak, a kisnyugdíjasok, akik inkább fáznak, csakhogy ne kelljen ráfizetniük az elszámoláskor, de azok a fogyasztók, akik nem használják a lakás minden helyiségét, vagy nem is laknak életvitelszerűen ingatlanjukban, szintén magasabb összegű számlát kaptak.

Tovább a részletekhez

DVG Zrt. „fűtés elszámolás”-ának margójára

Emlékezetes nap volt, amikor a Dunaújváros Önkormányzatának tulajdonában álló cég vezetői verőlegényekkel jöttek magántulajdonban lévő erőműveket foglalni, kezdetét vette egy méltatlan távhő-szolgáltatóváltás. A DVG Zrt. és a DVCSH Kft. között jelenleg is folyó perek és jogi háború nem kellene, hogy a fogyasztókra tartozzon. Mélységesen sajnáljuk, hogy ennek következményeit mégis a lakosságnak kell viselni.

Megkapták a fogyasztók a DVG Zrt. éves fűtés elszámoló számláit, amelyekben nem alkalmazták az évtizedekkel ezelőtt bevezetésre került, a távhő felhasználás költségeinek, költségosztók szerinti megosztását. A számlákat egységesen, az ingatlan fűtött légköbmétere alapján állították ki azoknak is, akik korábban a költségmegosztás mellett döntöttek, így a fogyasztóknak esélyük sincs a tényleges fogyasztásuk alapján megfizetni a távhőt.

Tovább a részletekhez

Tájékoztató a fizetési felszólítókhoz

Tisztelt Fogyasztónk!

A közösségi médiában megjelent és társaságunk ügyfélszolgálatára érkezett fogyasztói visszajelzések miatt a GLOBAL Faktor Zrt. által 2022.08. hónapban postázott fizetési felszólító levelekkel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:

A Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. követelései 2013. óta engedményezésre kerültek a GLOBAL Faktor Zrt. részére. A követelések kezelését, valamint a vevői folyószámlák vezetését is a GLOBAL Faktor Zrt. végzi.

A vevői kintlévőség vizsgálata során megállapítottuk, hogy jelentős azon fogyasztók köre, akik a 2022.04.30. napjáig fennállt víziközmű szolgáltatási jogviszonyhoz kapcsolódóan nem fizették meg az ivóvíz szolgáltatás számláit.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022.08. hónapban kizárólag azon fogyasztók kaptak fizetési felszólítást, akiknek 3.000 Ft-ot meghaladó, 2022.04.30-ig fennálló víziközmű szolgáltatásra vonatkozó tartozásuk van (V típusú számla), mely időszakig a DVCSH Kft. szolgáltatott.

Az érintett fogyasztókat a folyószámlájukon fennálló teljes egyenlegről tájékoztattuk, így tartalmazta természetesen a DVG Zrt.-DVCSH Kft. közötti jogvitában érintett időszak távhőszolgáltatási díjhátralékát is.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a felszólító levél 2. oldalán található tartozás részletezőt és az ott feltüntetett hátralékot mutató számlákat egyeztessék befizetéseikkel.

Kérjük a kiegyenlítetlen tartozások megfizetéséről gondoskodni szíveskedjenek.

Tisztelettel:

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

Ügyfélszolgálat nyitva tartás

Tisztelt Fogyasztók!

Ügyfélszolgálatunk technikai okokból július 1-jén (pénteken) 12.00 órakor zár.

Megértésüket köszönjük.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.