Friss! A DVCSH Kft. jogerősen is rendelkezik távhőengedéllyel

Tovább a részletekre »

Hírek

A DVCSH Kft. jogerősen is rendelkezik távhőengedéllyel

Tisztelt Fogyasztóink!

Társaságunk folyamatosan tájékoztatja Önöket a dunaújvárosi távhőszolgáltatásra vonatkozó polgári peres eljárások és közigazgatási perek eredményéről.

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. (felperes) és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (alperes) között – társaságunk távhőszolgáltatási engedélyének visszavonására vonatkozóan – lefolytatott peres eljárás lezárult.

A Fővárosi Ítélőtábla a 2.Kf.700.096/2022/5. ügyszámon hozott ítételében helybenhagyta az elsőfokú bíróság döntését, így megsemmisítette a DVCSH Kft. engedélyét elvonó határozatot és a Hivatalt új eljárás lefolytatására kötelezte. Az ítélet jogerős, ellene fellebbezésnek nincs helye.

A jogerős döntés alapján a DVCSH Kft. távhőszolgáltatói engedélye soha nem szűnt meg létezni, így a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2001. szeptember 01-től folyamatosan, jelenleg is érvényes távhőszolgáltatói engedéllyel rendelkezik. (MEKH hat. szám: 124/2012.).

Az ítélet értelmében 2021. július 1. napját követő időszakban is változatlanul a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. rendelkezett és rendelkezik távhőszolgáltatói engedéllyel.

A Fővárosi Ítélőtábla ítélete is megerősíti társaságunk korábban már többször megfogalmazott álláspontját, miszerint teljesen felesleges és jogszerűtlen volt kijelölt engedélyes távhőszolgáltatóról határozni.

Tisztelettel:

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

Kapcsolódó dokumentumok:

Önkormányzati határozat a DVG Zrt. egyenlegközlőjéhez

Az önkormányzat szóvivője lassan egy éve hivatkozik arra, hogy a fogyasztók 2021. július 01. napját követő fogyasztási időszak után a DVCSH Kft. felé teljesített befizetéseit csak bizonyos feltételek teljesítése esetén, vagy egyáltalán nem tudja a DVG Zrt. figyelembe venni.

Felhívjuk figyelmüket, hogy nyilatkozataival, illetve a tanúsított magatartásával a DVG Zrt. nem tartja be a DMJV Önkormányzatának 888/2021. (X.21.) határozatában foglaltakat. (mellékeljük a határozatot)

A hivatkozott határozat 3. pontjában az Önkormányzat „kifejezetten utasítja” a DVG Zrt.-t, hogy a felhasználók által a DVCSH Kft. részére megfizetett távhőszolgáltatási díjat – annak bizonylata bemutatása mellett – a DVG Zrt. részére megfizetettnek, kiegyenlítettnek tekintse!

A határozatban foglaltak alapján a 2021.07.01. naptól kezdődő teljesítési időszakra vonatkozó kifizetett számlaértékeket a DVG Zrt.-nek a DVCSH Kft.-vel szemben kell érvényesítenie.

A határozatban a bizonylatok bemutatására nincs határidő megszabva, sőt, az így elismert számlaidőszakra sem, tehát a DVCSH Kft. felé befizetett számlák összegével kizárólag a két szolgáltató köteles elszámolni egymással.

Tisztelt Távhő Fogyasztó!

Javasoljuk, hogy kérje a DVG Zrt.-től a 888/2021. (X.21.) határozatban foglaltak teljesítését, a DVCSH Kft. felé teljesített befizetések elismerését függetlenül a befizetés időpontjától, vagy a fent megjelölt számlázott időszaktól.

Tisztelettel:

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

Kapcsolódó dokumentumok:

Szakmai problémák a DVG Zrt. fűtés elszámolásában

A DVG Zrt. az elmúlt hetekben kézbesítette a 2021/2022 fűtési idény éves hődíj elszámoló számláit a fogyasztóknak. Ezek a számlák a takarékoskodni próbáló dunaújvárosi fogyasztók közfelháborodására egységesen, fűtött légtér alapján felosztott mennyiségekkel készültek el.

A DVG-nél érthetetlen módon nem alkalmazták az évtizedekkel ezelőtt bevezetésre került költségosztók szerinti megosztást, továbbá számos, szakmai hozzá nem értésüket igazoló hibákat vétettek. Ezekre a hibákra kívánjuk felhívni figyelmüket:

Korábbi nyilatkozatunkban már rámutattunk: a társasházakkal kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott, költségosztók szerinti elszámolás nélkül a fogyasztóknak esélyük sincs a tényleges fogyasztásuk alapján megfizetni a távhőt. Sajnos ezzel a módszerrel, igazságtalanul azokkal a fogyasztókkal fizettetik meg a pazarló emberek többletfogyasztását, akik az elmúlt télen is spóroltak, a kisnyugdíjasok, akik inkább fáznak, csakhogy ne kelljen ráfizetniük az elszámoláskor, de azok a fogyasztók, akik nem használják a lakás minden helyiségét, vagy nem is laknak életvitelszerűen ingatlanjukban, szintén magasabb összegű számlát kaptak.

Tovább a részletekhez

DVG Zrt. „fűtés elszámolás”-ának margójára

Emlékezetes nap volt, amikor a Dunaújváros Önkormányzatának tulajdonában álló cég vezetői verőlegényekkel jöttek magántulajdonban lévő erőműveket foglalni, kezdetét vette egy méltatlan távhő-szolgáltatóváltás. A DVG Zrt. és a DVCSH Kft. között jelenleg is folyó perek és jogi háború nem kellene, hogy a fogyasztókra tartozzon. Mélységesen sajnáljuk, hogy ennek következményeit mégis a lakosságnak kell viselni.

Megkapták a fogyasztók a DVG Zrt. éves fűtés elszámoló számláit, amelyekben nem alkalmazták az évtizedekkel ezelőtt bevezetésre került, a távhő felhasználás költségeinek, költségosztók szerinti megosztását. A számlákat egységesen, az ingatlan fűtött légköbmétere alapján állították ki azoknak is, akik korábban a költségmegosztás mellett döntöttek, így a fogyasztóknak esélyük sincs a tényleges fogyasztásuk alapján megfizetni a távhőt.

Tovább a részletekhez

Tájékoztató a fizetési felszólítókhoz

Tisztelt Fogyasztónk!

A közösségi médiában megjelent és társaságunk ügyfélszolgálatára érkezett fogyasztói visszajelzések miatt a GLOBAL Faktor Zrt. által 2022.08. hónapban postázott fizetési felszólító levelekkel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:

A Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. követelései 2013. óta engedményezésre kerültek a GLOBAL Faktor Zrt. részére. A követelések kezelését, valamint a vevői folyószámlák vezetését is a GLOBAL Faktor Zrt. végzi.

A vevői kintlévőség vizsgálata során megállapítottuk, hogy jelentős azon fogyasztók köre, akik a 2022.04.30. napjáig fennállt víziközmű szolgáltatási jogviszonyhoz kapcsolódóan nem fizették meg az ivóvíz szolgáltatás számláit.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022.08. hónapban kizárólag azon fogyasztók kaptak fizetési felszólítást, akiknek 3.000 Ft-ot meghaladó, 2022.04.30-ig fennálló víziközmű szolgáltatásra vonatkozó tartozásuk van (V típusú számla), mely időszakig a DVCSH Kft. szolgáltatott.

Az érintett fogyasztókat a folyószámlájukon fennálló teljes egyenlegről tájékoztattuk, így tartalmazta természetesen a DVG Zrt.-DVCSH Kft. közötti jogvitában érintett időszak távhőszolgáltatási díjhátralékát is.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a felszólító levél 2. oldalán található tartozás részletezőt és az ott feltüntetett hátralékot mutató számlákat egyeztessék befizetéseikkel.

Kérjük a kiegyenlítetlen tartozások megfizetéséről gondoskodni szíveskedjenek.

Tisztelettel:

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

Ügyfélszolgálat nyitva tartás

Tisztelt Fogyasztók!

Ügyfélszolgálatunk technikai okokból július 1-jén (pénteken) 12.00 órakor zár.

Megértésüket köszönjük.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

MEKH határozat megsemmisítése

Tisztelt Fogyasztóink!

Társaságunk folyamatosan tájékoztatja Önöket a dunaújvárosi távhőszolgáltatásra vonatkozó szerződéses jogviszonyok elbírálása, illetőleg az ellátás alapját képező szerződés jogellenes megszüntetése okán folyó polgári peres eljárások és közigazgatási perek eredményéről.

A Fővárosi Törvényszék 2022.05.10. napján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) 1579/2021. számú, a 103.K.704.451/2021. számú eljárásában a DVCSH Kft. távhőszolgáltatói engedély elvonó határozatát megsemmisítette és új eljárást rendelt el.

Felhívjuk a figyelmet arra, amennyiben ezen eljárás másodfokú döntése jogerőssé válik, az azt jelenti, hogy a 2021.07.01. napját követő időszakban is változatlanul a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. rendelkezik távhőszolgáltatói engedéllyel.

A fenti hivatkozott elsőfokú ítélet is megerősíti társaságunk korábban már többször megfogalmazott álláspontját, ezért kérjük a jogerős döntések meghozataláig a DVG Zrt. által kibocsájtott számlákat továbbra se fizessék be.

Tisztelettel:
Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

Kapcsolódó dokumentumok:

Ismételt tájékoztatás a víziközműszolgáltató váltásról

Tisztelt Fogyasztóink!

Korábbi értesítésünkben tájékoztattuk Önöket, hogy a MEKH 2022. május 01-től a Mezőföldvíz Kft.-t (7030 Paks, Kölesdi út 46.) jelölte ki víziközmű szolgáltatónak.

A szolgáltató váltás miatt 2022.04. hónapban rendkívüli leolvasást tartunk. A pontos végelszámoló számla elkészítése érdekében kiemelten fontos, hogy az értesítőben leírt határidőn belül az alábbi elérhetőségek egyikén, pontosan adja meg hideg- és melegvízmérő adatait:

  • a postaládába kézbesített leolvasó lapot kitöltés után – a szokásos rend szerint -dobja be a lépcsőházakban elhelyezett gyűjtőládába 2022.04.28-2022.05.04. között, vagy
  • mérőállását jelentse be a https://www.dvcsh.hu/meroallas-bejelentes/ weboldalon online 2022.04.25-2022.05.08. között.

Kérjük, hogy az online bejelentés alkalmával ügyeljenek az adatok (gyári szám, felhasználási hely, mérőállás tizedes értékek nélküli) pontos kitöltésére.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az új víziközmű szolgáltató felé a fogyasztói adatok átadása után már nem lesz lehetőség a zárószámlában kiadott elszámolás módosítására!

Kérjük segítő együttműködését annak érdekében, hogy a két szolgáltató a tényleges mérőállás alapján számolhasson el egymással az előírt 2022. április 30-i határnapon.

Köszönettel:
Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

Víziközműszolgáltató váltás tájékoztatója

Tisztelt Fogyasztónk!

Tájékoztatjuk, hogy a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna – Hőszolgáltató Kft. (továbbiakban DVCSH Kft.) víziközmű-szolgáltatás fenntartására irányuló kötelezettsége 2022. április 30. napjáig áll fenn a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) döntése értelmében. A folyamatos vízellátás továbbra is zavartalanul biztosított, mivel a MEKH 2022. május 01-től a Mezőföldvíz Kft.-t (7030 Paks, Kölesdi út 46.) jelölte ki víziközmű szolgáltatónak.

Az alábbiakban tájékoztatjuk a szolgáltató váltáshoz kapcsolódó leolvasási, elszámolási tudnivalókról:

A lakossági fogyasztóknak március hónapban nem küldtünk vízmérő leolvasó lapot, helyette április végén kézbesítjük azokat. Ennek értelmében a DVCSH Kft. által kiállított április havi vízszámlában a nyilvántartásunkban szereplő ún. “átlagfogyasztás” mennyisége kerül kiszámlázásra.

Az átadó és az átvevő engedélyes közötti váltás során a DVCSH Kft. végszámlát készít 2022. április 30-i záró dátummal, amely várhatóan, legkésőbb június hónapban kerül kézbesítésre a fogyasztók részére.

A pontos végelszámoló számla elkészítése érdekében kérjük, adja meg vízmérő adatait

  • online mérőállás-bejelentéssel a https://www.dvcsh.hu/meroallas-bejelentes/ oldalon 2022.04.25-2022.05.08. között, vagy
  • a pontosan kitöltött vízmérő leolvasó lap gyűjtőládába történő visszajuttatásával, 2022.04.28-2022.05.04. között.

Amennyiben Ön a fenti időponting nem él egyik bediktálási lehetőséggel sem, úgy a végelszámolást a nyilvántartásunkban szerepelő átlaggal léptetett, becsült mérőállás alapján készítjük el. Felhívjuk figyelmüket, hogy az új víziközmű szolgáltató felé a fogyasztói adatok átadása után már nem lesz lehetőség a zárószámlában kiadott elszámolás módosítására.

Kérjük segítő együttműködését annak érdekében, hogy a két szolgáltató a tényleges mérőállás alapján számolhasson el egymással a MEKH határozatában előírt 2022. április 30-i határnapon.

Kérjük a víziközmű szolgáltatásra vonatkozó 2022. április 30-ig terjedő szolgáltatási időszakra kibocsájtott tárgyhavi és zárószámlák határidőre történő befizetéséről gondoskodni szíveskedjenek.

Tisztelettel:

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.