Friss! NAV vizsgálat eredménye

Tovább a részletekre »

Hírek

NAV vizsgálat eredménye

Tisztelt Fogyasztóink!

Dunaújváros Önkormányzata és a DVG Zrt. bejelentése alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága 7430392379 ügyszámon 2021.10.20. naptól 2021.11.18. napig terjedő időszakban jogkövetési vizsgálatot folytatott a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. –nél, a 2021. július, augusztus, szeptember havi távhő szolgáltatási számlák kiadása miatt.

A vizsgálat eredményeképp a hatóság megállapította, hogy – mivel az érintett felek között a jogviták még nem zárultak le, – a bíróság jogerős döntéséig társaságunk számlázási gyakorlata megfelelő, ezen időszakra kibocsátott számlák a hatályos törvényeknek mindenben megfelelnek.

A NAV fenti döntése igazolja, hogy a társaságunk által kibocsátott számlák ellenértékére jogosan tartunk igényt, annak megfizetését jogosan követeljük a fogyasztóktól.

Fentiekre hivatkozva ismételten felhívjuk figyelmüket a költségek és késedelmi kamat növekedésének elkerülése érdekében a DVCSH Kft. által kiadott számlák rendezésére.

Hangsúlyozzuk, hogy a DVG Zrt. számláinak ellenértéke addig van biztonságban, amíg a fogyasztó magánál tartja, így kérjük, hogy a DVG Zrt. által kibocsátott számlákat ne fizessék be a jogi eljárások lezárulásáig.

Tisztelettel,

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

Kiegészítés a DVG Zrt. tájékoztatásához

Tisztelt Fogyasztóink!

A DVG Zrt. 2021. november 18-án kiadott tájékoztatása szerint a DVCSH Kft. által kiszámlázott 2021. július, augusztus, szeptember havi távhőszolgáltatási számlák befizetéseit 2021. november 26-ig lehet bemutatni a DVG Zrt. ügyfélszolgálatán, vagy megküldeni e-mailben.

A DVG Zrt. ezen nyilatkozatával elismeri, hogy társaságunk ebben az időszakban jogosan számlázott, ezért amennyiben szeretné a számlákat rendezettnek tudni, kérjük azokat a DVCSH Kft. részére fizesse meg 2021. november 26-ig.

Tisztelettel:

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

Figyelemfelhívás

Tisztelt Fogyasztók!

A DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: DVG Zrt.) a számlázási adatokhoz jogtalanul, csak illegálisan juthatott hozzá. Amennyiben Ön is úgy érzi, hogy a DVG Zrt. visszaélt a személyes adataival, mivel Ön nem adta át részükre semmilyen módon adatait (adatbekérő útján, elektronikus feltöltéssel vagy e-mail küldésével), továbbá megerősítjük, hogy a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. (továbbiakban DVCSH Kft.) sem bocsájtotta rendelkezésükre, akkor lehetősége van hivatalos úton ez ügyben eljárást kezdeményezni. Az eljárás mindkét esetben teljesen díjmentes.

Tovább a részletekhez

Tájékoztató a számlák fizetéséről

Tisztelt Fogyasztóink!

Az alábbiakban reagálunk Medgyesi Miklós sajtótájékoztatóján elhangzott állításaira.

A Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. (továbbiakban DVCSH Kft.) határozottan fenntartja korábbi állításait, miszerint 2021. július 1. és szeptember 30-a között a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban DVG Zrt.) – hiába lett kijelölve távhőszolgáltatónak – semmilyen távhőszolgáltatási tevékenységet nem végzett, nem ő fizette, nem ő viselte a szolgáltatással járó költségeket, teljesítés nélkül pedig nem jogosult számlázni.

Tovább a részletekhez

Lakossági tájékoztató

Tisztelt Fogyasztóink!

Társaságunk a DVG Zrt. által napokban kiadott távhőszolgáltatási számlákkal és alkalmazott számlázási módszereikkel kapcsolatban felmerült szabálytalanságokra kívánja felhívni figyelmüket:

Tovább a részletekhez

MEKH bejelentés

Tisztelt Hivatal!

A Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. (továbbiakban DVCSH Kft.), mint a dunaújvárosi távhőrendszerek közvetett résztulajdonosa és annak működtetését jogszerűen végző szolgáltató az alábbi bejelentést kényszerül megtenni a Hivatal felé:

A DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban DVG Zrt.), mint volt kijelölt engedélyes – tekintettel a visszamenőleges kijelölő TFAFO/143-17/2021. számú határozatban foglaltakra – a Hivatal által megadott határidőn túl sem rendelkezik távhőszolgáltatói engedéllyel.

A Hivatal H 2425/2021. és a H 2427/2021. számú határozatával távhőtermelői tevékenységre is kijelölte a DVG Zrt-t. A DVCSH Kft. a vele távhőtermelői szerződésben álló, magántulajdonú gazdasági társaságok tulajdonában lévő távhőtermelő műveket 2021. szeptember 15-én törvénytelenül és erőszakkal foglalta el a DVG Zrt. Mindezt a MEKH határozatokra hivatkozva, az abban kapott felhatalmazás alapján tette.

Tovább a részletekhez

Közlemény

Örömmel tapasztaltuk, hogy az önkormányzat szóvivője, Medgyesi Miklós, a napokban megjelentetett írásában a dunaújvárosi távhőrendszer és távhőszolgáltatás bemutatása során ugyanazokra a távhőszolgáltatásra vonatkozó jogszabályokra hivatkozik, amelyek betartása a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. 23 éves távhőszolgáltatói tevékenysége során elsőrendű feladat volt.

Ezzel megerősítik, hogy Társaságunk betartotta a jogszabályi előírásokat, sőt fogyasztóink az elmúlt évtizedek alatt azt is tapasztalhatták, hogy általában nem csak a minimális hőmérsékleteket biztosítottuk a fogyasztók számára.

Köszönjük, hogy az önkormányzati rendeletben előírt, általunk is számtalanszor hivatkozott minimum helyiség hőmérsékleti adatokat is részletezte és hogy a szolgáltatás minőségére vonatkozó, közösségi médiából áradó negatív fogyasztói észrevételekre a városi távhőrendszer sajátosságaival adott választ.

Mindezzel ugyanis elismerte, hogy az Önkormányzat és a DVG mégsem képes az elhamarkodottan, törvénytelenül végrehajtott „szolgáltatóváltás” után néhány hónappal sem a beígért fűtés és melegvíz szolgáltatást nyújtani!

A fogyasztók valószínűleg nem így képzelték azt a meleget, amit február 25-én Szabó Zsolt alpolgármester a sajtótájékoztatón kijelentett: „Minden dunaújvárosi polgár megérdemli, hogy meleg legyen a lakásában.” … Bár akkor nem tette hozzá azt, hogy „minimálisan”.

Csősérülés, Nyárfa utca

Tisztelt Fogyasztók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Dunaújváros, Nyárfa u. 16. szám előtt csősérülés történt.

Társaságunk javítási munkákat végez, ezért  2021. október 28-án 08:00 órától 12:00 óráig vízhiány várható.

Az érintett területen, a Nyárfa és Hársfa utcában vízszolgáltatás szünetelés lesz.

A  környező utcákban  víznyomás csökkenés várható.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a vízszolgáltatás újra indításakor az érintett területeken vízzavarosodás várható!

Megértésüket köszönjük!

Tisztelettel: Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

Adatvédelmi bejelentés

Tisztelt Fogyasztónk!

Társaságunk segítséget kíván nyújtani azoknak, akik nem adták le személyes adataikat a DVG Zrt. részére és ki szeretnék vizsgáltatni, hogy mégis hogyan kerülhettek azok a DVG Zrt-hez.    

Az Adatvédelmi hatóság vizsgálatának megindításához, kérjük, hogy a

  • mellékelt bejelentés mintát kitöltve, valamint
  • a DVG Zrt-től megkapott névre szóló levél másolatát

postai úton juttassák el:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1363 Budapest Pf.: 9 címre.

Kapcsolódó dokumentumok: