Friss! A DVCSH Kft-nek továbbra is van távhőszolgáltató engedélye

Tovább a részletekre »

Ügyfélszolgálatok

A szolgáltató megalakulása óta törekszik arra, hogy a fogyasztókat – tevékenységének középpontjába helyezve – egyre jobb minőségű szolgáltatással lássa el. Célja, hogy mindinkább megfeleljen ügyfelei igényeinek, elvárásainak.

A szolgáltató – a hatékonyabb probléma megoldás érdekében – két ügyfélszolgálati irodát működtet, két különböző feladat- és hatáskörrel.

A Műszaki és diszpécserszolgálat (2400 Dunaújváros, Építők útja 1.) a műszaki problémák bejelentésére és elhárítására, továbbá a települési folyékony hulladék tárolására szolgáló közműpótló berendezés kiürítésének (szippantásának) megrendelésére, míg a számlázással, díjbeszedéssel, tulajdonosváltozással, stb. kapcsolatos ügyek intézésére a GLOBAL Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt. által működtetett ügyfélszolgálat (2400 Dunaújváros, Építők útja 7.) áll a fogyasztók rendelkezésére.

A Műszaki és diszpécserszolgálat tevékenységi körei

A szolgáltatás fenntartásával kapcsolatos tevékenységek felett teljes hatáskörrel rendelkező ügyeleti szolgálat 0-24 óráig.

 • a fogyasztói hibabejelentések fogadása;
 • intézkedés a mielőbbi elhárítás érdekében;
 • tájékoztatás az esetleges üzemszünetek okáról, várható időtartamáról;
 • a használatimelegvíz-mérő cseréjének bejelentése, szerelése és az ehhez tartozó ügyek intézése;
 • radiátorcserékhez szakmai tájékoztatás;
 • szekunder rendszerek ürítésének, feltöltésének ügyintézése;
 • fűtés, használatimelegvíz-ellátás, megszüntetés, kialakítás engedélyeztetése;
 • szolgáltatás felfüggesztés megszüntetésének ügyintézése;
 • a szolgáltató felügyelet nélküli kazánházainak, hőközpontjainak üzemvitelét folyamatosan nyomon követi a felügyeleti rendszeren keresztül;
 • a szennyvízszippantás megrendelésének regisztrációja, a szolgáltatás időpontjának egyeztetése a megrendelővel.

Telefon 0-24-óráig: 

Víziközmű, csatorna: 25/413-622, 25/411-528, 25/401-030

Szennyvízszippantás megrendelés hétfőtől péntekig 7:00 és 15:00 között: 25/ 411-653

Hibabejelentés, a hibaelhárítás rendje

 • A panaszok, hibabejelentések telefonon vagy személyesen tehetők meg.

A Műszaki és diszpécserszolgálathoz beérkező valamennyi telefonon tett szóbeli panaszt, illetve a diszpécserszolgálat és a fogyasztó közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzítjük, és a hangfelvételt öt évig – a 1997. CLV. törvény 17/B. § (3) bekezdése szerint – megőrizzük. Erről a fogyasztót a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatjuk.

 • Minden bejelentett hibát, panaszt a diszpécser rögzít az arra rendszeresített panaszkönyvbe, illetve naplóba. Amennyiben olyan jellegű bejelentés érkezik, amely érinti a társszolgáltató cégeket (pl.: E-ON), akkor azokat is értesíti.
 • A bejelentéskor felvett adatok (bejelentő neve, címe és telefonszáma, a hiba jellege) alapján készül el a munkalap, amely tartalmazza – a bejelentővel egyeztetett – a hibaelhárítás időpontját, valamint a hibaelhárításkor elvégzett munkák rövid leírását.
 • A panasz és hiba elhárítása után minden munkalapot a bejelentővel igazoltatni kell.

A levélben érkezett bejelentés iktatás után az illetékes ügyintézőhöz kerül, aki köteles a bejelentést kivizsgálni, és 15 napon belül a bejelentőt levélben tájékoztatni a kivizsgálás eredményéről és a megtett intézkedésekről.

A hibaelhárítás ütemezése

A bejelentett hibákat a szolgáltató rangsorolja. Elhárításuknál a következő sorrend szerint jár el:

 • ha a bejelentett hiba élet-, vagy vagyonbiztonságot veszélyeztet, akkor az elhárítást azonnal, de legkésőbb a bejelentést, (észlelést) követő 1 órán belül meg kell kezdeni;
 • ha a hiba több lakásban, vagy lakóépületben okoz szolgáltatás-kiesést, akkor az elhárítást azonnal, de legkésőbb a bejelentést (észlelést) követő 2 órán belül meg kell kezdeni;
 • egyéb meghibásodás esetén a hibaelhárítást a rendelkezésre álló kapacitás függvényében végzi el a szolgáltató.

Egyéb ügyfél kiszolgálási tevékenység

A szolgáltató partnerei részére egyeztetési lehetőséget biztosít a közmű térképekkel, közműnyilvántartással kapcsolatos adatszolgáltatás, tájékoztatás, egyeztetés lefolytatására, melyet térítés ellenében végez az Árszabályzat szerint.

Műszaki igazgatóság

Az ügyfélfogadás helye: Dunaújváros, Építők útja 1. I. emelet
Ügyfélfogadás ideje: kedd és csütörtök: 8.00 -14.00 óráig
Ebédidő: 11.30 – 12.30 óráig
Telefonszám: (25) 510-113

Az alábbi ügyfélfogadási időben és helyen a szolgáltató a következő ügyekben áll térítésmentesen a fogyasztók rendelkezésére:

 • A fogyasztó/kérelmező kérelme alapján, a megvalósulási helyszínrajz benyújtását követően, a gáz vagy más közmű vezeték használatbavételi engedélyéhez a szolgáltató hozzájáruló nyilatkozatának kiadása.
 • Építési engedélyhez lemondó nyilatkozatok aláírása. Az aláíráshoz a határozatot a kérelmezőnek be kell mutatnia.

 

GLOBAL Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

A GLOBAL Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ügyfélszolgálatának a tevékenységi körei:

Számlázással és egyéb adminisztrációs gondokkal A GLOBAL Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ügyfélszolgálata foglalkozik. Az ügyfélszolgálat a szolgáltató panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit indoklással ellátva írásba foglalva, a fogyasztói panasz beérkezését követő 15 napon belül megküldi, kivéve, ha a fogyasztó panaszát személyesen jelenti be, és a szolgáltató az abban foglaltaknak nyomban eleget tesz.

A GLOBAL Faktor Zrt. a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.-vel kötött megállapodás szerint havonta folyamatosan megvásárolja a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. ügyfeleivel szembeni követelésállományát vagy annak egy részét, ezzel egyidejűleg átveszi a követelésekkel kapcsolatos teljes körű adminisztrációt, valamint megteszi a szükséges intézkedéseket a követelések behajtása érdekében. A megállapodás szerint összhangban a Polgári Törvénykönyv előírásaival – az engedményezéssel az engedményes a régi jogosult helyébe lép, és átszállnak rá a követelést biztosító zálogjogból és kezességből eredő jogok, valamint a kamatkövetelés is. A követelésvásárlásról (engedményezésről) a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. a számla kibocsátással egyidejűleg (a számlán feltüntetett szövegezéssel) értesíti ügyfeleit. Az értesítés kézhezvételét követően az ügyfelek kizárólagosan a GLOBAL Faktor Zrt. javára teljesíthetnek, és a számlák ellenértékének beszedésére kizárólagosan a GLOBAL Faktor Zrt. jogosult.

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy adataikat adatkezelés céljából a GLOBAL Faktor Zrt. részére – mint a követelés új jogosultja részére átadtuk (A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 45. § (1) bekezdése). A megvásárolt követelésekkel kapcsolatos adatok kezelését – a követelés jogosultjaként – törvényi felhatalmazás alapján, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően, a továbbiakban a GLOBAL Faktor Zrt. adatkezelőként látja el.

A következő ügyek intézése kérhető az ügyfélszolgálaton:

 • fogyasztók által bejelentett adatváltozásokkal kapcsolatos feladatok;
 • szolgáltatási szerződések kötése, szerződéses adatok módosítása;
 • víz- és csatornadíj, távhődíj számlázással összefüggő igények, panaszok kezelése;
 • ivóvíz és csatorna bekötésekkel, mellékvízmérőkkel kapcsolatos ügyintézés;
 • mellékvízmérő felszerelési és szakszerűségi felülvizsgálatára vonatkozó kérelmek engedélyezése, adminisztrálása;
 • ivóvízmérő-állás bejelentése;
 • igazolások kiadása;
 • szociális és egyéb támogatások, kedvezmények és méltányossági kérelmek ügyintézése;
 • pénztár működtetése;
 • általános tájékoztatás;
 • szennyvízszippantási számlával kapcsolatos hátralékkezelés.

A GLOBAL Faktor Zrt. ügyfélfogadási rendje

Cím: 2400 Dunaújváros, Építők útja 7.
Tel: (+36) 25 510 147
Web: www.globalfaktor.hu
E-mail: dunaujvaros@globalfaktor.hu

Ügyfélfogadási idő

Hétfő 08.00 – 12.00 óráig
Kedd Zárva
Szerda 10.00 – 15.00 óráig
Csütörtök 08.00 – 12.00 óráig
Péntek Zárva

 

A fogyasztóknak lehetősége van elektronikusan és telefonon keresztül is a személyes ügyintézés időpontjának előzetes lefoglalására.