Friss! A DVCSH Kft-nek továbbra is van távhőszolgáltató engedélye

Tovább a részletekre »

Törvények, rendeletek

Megnevezés Hivatkozás elérése
58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 2013. évi CLXXXVIII. törvény
2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról 2011. évi CCIX. törvény
1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 1995. évi LVII. törvény
1997. évi CLV törvény a fogyasztóvédelemről 1997. évi CLV törvény
1991. évi XLV törvény a mérésügyről 1991. évi XLV törvény
201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet
16/2016. (V.12.) BM rendelet a víziközművek üzemetletéséről 16/2016. (V.12.) BM rendelet
123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet
2003. évi LXXXIX törvény a környezetterhelési díjakról 2003. évi LXXXIX törvény
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet
219/2004. (VII.21.) számú Kormányrendelet a felszín alatti vizek védelméről 219/2004. (VII.21.) számú Kormányrendelet
2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról 2008. évi XLVII. törvény
2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról 2005. évi XVIII. törvény
157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 20/2012 önkormányzati rendelet – a távhőszolgáltatásról, a lakossági távhőszolgáltatás díjalkalmazásának feltételeiről. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 20/2012 önkormányzati rendelet
2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról 2015. évi LVII. törvény
122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet
2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet

Adatvédelem

Megnevezés Hivatkozás elérése
2011. évi CXII. trv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény
2018. évi XXXVIII. trv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról. 2018. évi XXXVIII. törvény
2018. évi LIII. törvény a magánélet védelméről 2018. évi LIII. törvény