Friss! A DVCSH Kft-nek továbbra is van távhőszolgáltató engedélye

Tovább a részletekre »

Szenny- és csapadékvíz elvezetésről

Dunaújváros szenny- és csapadékvíz elvezetését biztosító létesítmények üzemeltetését a 21.488/1998. számú (vízikönyvi száma: 74/42-11452) vízjogi üzemeltetési engedély alapján a Dunaújvárosi Víz- Csatorna Szolgáltató Kft. végezte.

Ez az üzemeltetési engedély módosításra került a következő határozatokkal:

 • 21.488/1998.II. (Vksz: 74/42-11452),
 • 21.375/1999. (Vksz: 74/5784-11452),
 • 21.972/1999. (Vksz: 74/5784-11452),
 • 21.300/2000. (Vksz: 74/5784-11452),
 • 21.080/2001, (Vksz: 74/5784-11452),
 • 20.525/2002. (Vksz: 74/5784-11452),
 • 21.991/2002. (Vksz: 74/5784-11452)
 • 43410/2005. (Vksz: 74/5784-11452)

A tulajdonosok döntésének megfelelően 2001. 09. 27-től a Kft. beolvadt a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft-be, ezen időponttól az üzemeltetést az egyesült társaság végzi.

Az új társaság neve:

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

Székhelye: 2400 Dunaújváros, Építők útja 1.

Cégjegyzék száma: 07-09-005140.

Csatornahálózati rendszer

azon műszaki létesítmények összessége, melyek biztosítják egy adott terület szenny- és csapadékvizeinek összegyűjtését és biztonságos elvezetését.

Feladat: a Duna 74/29-IV. vizikönyv szám alatt bejegyzett és vízjogi létesítési engedélyek alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város területén megépített szennyvíz- és csapadékcsatorna hálózat és azok műtárgyai fenntartása, üzemeltetése és azokkal kapcsolatos vízhasználatok gyakorlása.

Célja: Az egyesített csatorna, a szenny- és csapadékcsatorna hálózatok által összegyűjtött szenny- és csapadékvizeinek az:

Egyesített rendszerről egyesített csatornán keresztül a „Kohász úti” telepen át a szennyvíztisztítóba juttatása. A csatorna hossza: 76.013,00 fm.

Elválasztott rendszernél:

Szennycsatornából a Szent István úti átemelő és a 600-as nyomócsőn keresztül a szennyvíztisztítóba juttatása. Szennyvízcsatorna hossza: 58.646,30 fm.

Csapadékvizeknek nyílt árokba vagy patakba (Alsófoki, Felsőfoki, Lebuki) és azokon keresztül a Dunába juttatása. Csapadékcsatorna hossza: 35.283,00 fm.

Megjegyzés: a nyílt árkok és a kisvízfolyások nincsenek a Kft. kezelésében.

Dunaújvárosban a szennyvíz elvezetése gravitációsan és kismértékben nyomottan történik.

Szennyvíztisztítás

Az elválasztott rendszerről a:

Szent István úton (Pentele vr.) összegyűjtött szennyvizek finomszűrés után jutnak az átemelőbe. Az átemelt szennyvizek egy NA 600-as acél nyomócsövön jutnak a „Kohász utcai” telep magasságában lévő osztó-mérő aknáig, majd D 500 KPE vezetéken a tisztítóműig.

“Kohász úti” szv. telepre (Belváros) összegyűjtött szennyvizek durva, majd finomrácson átfolyva egy ötszög alakú aknába jut, melynek feladata 0,39 m3/s feletti csapadékos szennyvíz szétválasztása oly módon ,hogy az innen induló NA 1000-es dunai sodorvonali bevezetést biztosító vezetékbe juttatja az e feletti hozamot míg 0,39 m3/s mennyiségig egy D 400-as vezetéken mérő-szabályzó aknán átvezetve az 500-as parti levezetést biztosító alsó duna-parti osztóaknáig kiépített onnan az D 500/ KPE vezetéken a tisztítóműig.

Ha a rácsok mértékadó kapacitás feletti feletti mennyiség érkezik a telepre, akkor a rácsok előtt elhelyezett fix bukón át régi parti bevezetést biztosító vezetéken keresztül kerül a befogadóba.

Alsófoki patakba érkező szennyvizek keletkezési helyükön kapnak előtisztítást.

A rendszerben vannak un. MOBA átemelők is:

 • MOBA átemelő a Felsőfoki patak és az un. „százlábú” híd mellett
 • MOBA átemelő (Római vr. 24 tt-es iskola)
 • MOBA átemelő (É-i terület – Páskom u.)
 • MOBA átemelő (Lengyel köz)
 • MOBA átemelő (É-i terület – G1 jelű út)

Üzemzavar elhárítás

Az üzemzavar elhárítás szervezete:

Ügyeleti és készenléti szolgálat a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft-nél biztosított.

Üzemzavar esetén értesítendő:

 • csatornahálózati művezető
 • vízhálózati részlegvezető
 • csatorna hálózati részlegvezető
 • viziközmű igazgatót

elérhetők a Dunaújváros, Építők útja 1. telephelyen, telefon: (25)
401-946.

A munkaidőn kívüli üzemzavarok, hibabejelentések esetén a Társaság központjában lévő diszpécser szolgálat értesíti az illetékes területvezetőt, és a további szükséges intézkedéseket, értesítéseket a területvezető kezdeményezi.

Amennyiben a meghibásodás jellege, nagysága indokolja a hatóságokat és a felügyeleti szerveket is értesíteni kell, erre az üzemigazgató jogosult.

Szennyvízminőségi vizsgálatok

A Kft. szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint a mintavételezés a csatornahálózati dolgozók bevonásával, a Kft. környezetvédelmi mérnök irányításával történik.

A szennyvízminták elemzését a QUALITEST LAB. Anyagvizsgáló és Minőségügyi Kft. végzi.

A szakvélemények elkészítését a környezetvédelmi mérnök munkatárs végzi.

Vízminőségi kárelhárítási terv

2002-ben az előírásoknak megfelelően elkészítettük Dunaújváros szennyvízelvezető rendszer üzemi vízminőségi kárelhárítási tervét. A tervet az illetékes hatóságok elfogadták és a KDT környezetvédelmi Felügyelőség 48289-4/200. számon nyilvántartásba vette.

Átadási pontok

A dunaújvárosi szennyvíztisztító telep megépülésével a Kft. két ponton adja át a szennyvizet a tisztítónak:

 • 1.A Kohász úti telep utolsó mérőakna
 • 2.A Szent István úti telepről az egyesítő műtárgy utáni szabályzó- és mérőakna