Friss! A DVCSH Kft-nek továbbra is van távhőszolgáltató engedélye

Tovább a részletekre »

Vízeállátásról

Dunaújváros vízellátását biztosító létesítmények üzemeltetését a 20.765-4/1995 számú (vízi-könyvi száma: 74/29-II) vízjogi üzemeltetési engedély alapján a Dunaújvárosi Víz- Csatorna Szolgáltató Kft. végezte.

Ez az üzemeltetési engedély módosításra került a következő határozatokkal:

 • 21.489/1998. (Vksz: 74/42-11453)
 • 21.307/2000. (Vksz: 74/5784-11453)
 • 21.492/2001. (Vksz: 74/5784-11453)
 • 20.786/2002, (Vksz: 74/5784-11453)
 • 21.992/2002. (Vksz: 745784-11453)
 • 23.873/2002. (Vksz: 745784-11453)
 • 43410/2005. (Vksz: 74/5784-11453)

A tulajdonosok döntésének megfelelően 2001.09.27-től a Kft. beolvadt a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft-be, és ezen időponttól az üzemeltetést az egyesült társaság végzi.

Az új társaság neve:

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

Székhelye: 2400 Dunaújváros, Építők útja 1.

Cégjegyzék száma: 07-09-005140.

VÍZTERMELÉS, VÍZÁTVÉTEL

Dunaújváros vízellátásához szükséges vízmennyiség részben saját víztermelő telepről (Szalki sziget), részben DRV által üzemeltetett regionális rendszerről biztosított.

Víztermelő övezet: A szükséges vízmennyiség és nyomás biztosítására szolgáló műtárgyak és gépészeti berendezések.

Feladat: a Duna 74/29-II. vízikönyv szám alatt bejegyzett és a 2273/1950, 1118/1958, 11583/1960, 5513/1965, 13658(1)/1967, 456(1)/1970, 21.070/3/1976, 22.070/1976 és a 20.362/1977.sz. vízjogi létesítési engedélyek alapján megépített és védőterülettel rendelkező Dunaújváros Szalki szigeti vízmű-telep (csápos kutak) és a víz szétosztását végző Apáczai Cs. J. úti átemelő közötti összekötést biztosító főnyomó-vezetékek, valamint a Apáczai Cs. J. úti 2000 m3-es víztároló medence és átemelő fenntartása, üzemeltetése és az azokkal kapcsolatos vízhasználat gyakorlása.

Cél: Dunaújváros vízellátásának biztosítása, mintegy 10.056 m3/d, éves szinten kb. 3.600.000 m3/év vízmennyiség kitermelése, a víznek az Apáczai Cs. J. úti tározóba való juttatása, klórozása és az átemelő segítségével a város vízelosztó övezeteibe (magas és alacsony nyomású övezet) való betáplálása.

Előírás: A termelő övezetet előírt állapotban kell tartani. A termelő övezet akkor van előírt állapotban, ha a vonatkozó előírásoknak, követelményeknek megfelel és működőképes.

A megépült és üzemelő létesítmények főbb műszaki jellemzői

Jelenleg a Szalki-szigeten 5 db csápos kút biztosítja Dunaújváros vízellátását.

Társaságunk folyamatosan ellenőrzi a csápos kutakból és a vízhálózaton lévő víz mennyiségét (fizikai, kémiai, bakteriológiai és biológiai vizsgálatokat végzet).

A Szalki sziget víztermelő és az Apáczai Cs. J. úti nyomásfokzó telep között három nyomóvezeték létesült.

Apáczai Cs. J. úti kezelő és átemelő telep

A telep műtárgyai:

 • 2002-ben új szivattyúk lettek beépítve, melyek mindkét nyomású zónára tudnak dolgozni.
 • 2000 m3-es szívóoldali térszíni medence
 • Átemelő gépházak (beépítve 13 db szivattyú, me12lyből 7 db tartalék)
 • Klórozó berendezések

Az Apáczai Cs. J. úti telep feladata

A Szalki szigeti csápos kutak által termelt víz eljuttatása a magas és alacsony nyomású övezetbe.

Előírás: a 2000 m3-es kör alakú medencébe csak fertőtlenített víz lehet, a fertőtlenítés klórozóval, a medencében történik. A medencét évente három alkalommal a vonatkozó műszaki és egészségügyi előírásoknak megfelelően tisztítani kell.

Klórozás: a klórozó berendezéssel, üzemeltetését a mellékelt (7.sz.) kezelési utasítás szerint kell végezni!

Vízátvétel:

A 20.588-12/93.sz. vízjogi üzemeltetési engedély Dunaújváros részére 15.058 m3/d vízkontingenst biztosít a regionális rendszerről. Ez a fogyasztás jelentős visszaesése és a magas átadási vízár miatt ténylegesen lényegesen kevesebb, mintegy 300.000 m3/év 820-830 m3/d tehető.

A város napi vízfogyasztása a korábbi napi 25.000 m3-ről 10-12.000 m3-re esett vissza nyáron. Lakossági takarékossághoz hozzájárult néhány ipari fogyasztó stagnálása is. Az ipari fogyasztók a megvásárolt kontingenst fenntartják, így Kft-nek is fenn kell tartani a regionális rendszerről lekötött vízkontingensét.

Előírás: a DRV-nél lekötött vízigényt fenn kell tartani a biztonságos vízellátás és a várható ipari fejlesztések, átalakulások miatt.

A víz átadása két átadási ponton történik. 2002-ben megállapodás keretében, beépítésre került az É-i átadási ponton, nyomásszabályzó, mely állandó (3,5 bar) nyomást biztosít az Északi fogyasztási zónán.

Ezáltal csúcsidőben is egyenletes és zavartalan szolgáltatás folyik ezen a területen.

VÍZELOSZTÓ ÖVEZET

A Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. üzemeltetésében lévő magas és alacsony nyomású hálózat biztosítja a kellő nyomású és minőségű víz eljuttatását a fogyasztókhoz Dunaújváros területén.

A hálózatot előírt állapotban kell tartani, azaz működőképességét biztosítani kell úgy, hogy közben feleljen meg a vonatkozó előírásoknak.

Műszaki adatok (tényállapot)

2000 m3-es Apáczai Cs. J. úti víztorony

Magasnyomású övezet (un. II. zóna)

Nyomásviszonyok: 6-6,5 bar

A víztorony üzemi vezetéke: közös töltő-szolgálati vezeték, NA 300 mm-es varrat nélküli acélcső.

A víztorony tárolótere két egymástól független medencére oszlik. A víz
betáplálása és elvétele is ennek megfelelően történik. A túlfolyó vezeték
NA 400 mm-es acélcső.

1200 m3-es Építők útjai víztorony

Alacsony nyomású övezet (un. I-es zóna)

Nyomásviszonyok: 4-4,5 bar

Töltővezeték: NA 300 mm-es varrat nélküli acélcső

Ürítő vezeték: NA 350 mm-es varrat nélküli acélcső

A tárolótér két egymástól független medencetérre oszlik.

A városi vízhálózat hossza jelenleg 124 km. Anyaga főleg öntöttvas és acél. Utóbbi években azokban csak KPE csővezetékek épültek a városban, Így ezek aránya folyamatosan növekszik.

A bekötővezetékek anyaga nagyobb részt D 3/4” horganyzott acélcső az utóbbi években viszont a bekötések kizárólag D 25-32 KPE nyomócsővel készülnek.

A vízelosztó hálózat két helyen a 62-es út és a város É-i határában kialakított átvételi pontokon csatlakozik a regionális rendszerhez. Az átvételi pontokon vízmérőhely, és városi rendszer visszadolgozását megakadályozó visszacsapó szelep került kiépítésre.

A hálózat öt pontján történik vízátadás más vízellátó rendszerek részére.

 • Nagyvenyim község részére a község város felöli határában kiépített átadási ponton DUNAFERR Sándorházi Iparterület részére az üzem előtt kialakított átadási ponton
 • DUNAFERR Energiaszolgáltató Kft. részére az I.sz. víztorony mellett kialakított átadási ponton (erről leágazás DUNAFERR Stadion tüzivíz ellátás)
 • DUNAPACK Rt. Csomagolópapírgyár részére a Papírgyári úti hálózati végponton kialakított átadási ponton.
 • Pálhalmai ltp. részére a ltp. előtt kialakított átadási ponton.

Az átadási pontokon vízmérőhely és az átadott víz minőségének ellenőrzését lehetővé tevő mintavételi hely került kialakításra.

Vízigények

Saját víztermelő telepről kb. 11.000 m3/d DRV-től vízátvétel: kb. 800-1.500 m3/d.

Vízelosztó rendszer működése

Előírás:

A vízelosztó övezetet úgy kell üzemeltetni, hogy az megfeleljen az érvényben lévő hatósági előírásoknak, működésre alkalmas legyen, és szerelvényeinek beszabályozása megfeleljen a vízelosztási tervnek.

A működtetés további feltétele, hogy a vonatkozó szabványokban, rendeletekben és hatóságilag előírt egyéb követelmények be legyenek tartva, az irányító szervezet az előírások szerinti összetételben álljon rendelkezésre.

Üzembe helyezést követő feladatok:

 • A vízvezeték-hálózat ellenőrzése
 • Szerelvények ellenőrzése
 • A vízelosztó övezetek műtárgyainak ellenőrzése
 • A mérőberendezések működő képességének ellenőrzése

Karbantartás

 • Hálózatöblítés és tisztítás
 • Szerelvények karbantartása
 • Korrózióvédelem

A hálózatra történő utólagos rákötések, csatlakozások

A vonatkozó 38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet, és szabványok előírásainak betartásával történhet a belső szabályozással kialakított munkarend szerint.

Vízellátó rendszer fertőtlenítése

A hálózatba beépített szerelvényeket, berendezéseket, csőszakaszokat az alábbi esetekben kell fertőtleníteni.

Üzemzavar elhárítás és karbantartás

Az üzemzavar elhárítás szervezete:

Ügyeleti és készenléti szolgálat a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft-nél biztosított.

Üzemzavar esetén értesítendő:

 • a víztermelési és vízhálózati művezető
  Dunaújváros, Apáczai Cs. J. u. 3. sz. alatti nyomásfokozó telephelyen, telefon (25) 421-337,
 • a vízhálózati részlegvezető és viziközmű igazgató
  Dunaújváros, Dunaújváros, Építők útja 1. telephelyen érhető el, telefon: (25) 401-946.

Vízminőség-ellenőrzés
A mintavételt és vízvizsgálatokat:
alapállapot-vizsgálat,
rendszeres alapvizsgálat,
ellenőrző vizsgálatok
a 21/2002.(IV.25) KöVim rendelet szerint a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. megbízásából a FEJÉRVÍZ Rt. Vízvizsgáló Laboratóriuma végzi.

Hálózathoz kapcsolódó létesítmények

Üzemviteli szempontból a víztornyok a közműhálózattal együtt dolgozó létesítmények. Ezért e létesítmények felülvizsgálati idejére, ellenőrzésre, karbantartási feladatára a csőhálózati feladatokra előírtakkal összhangban kell a vizsgálatokat, javítást, fertőtlenítést, beüzemelést elvégezni.