Friss! A DVCSH Kft-nek továbbra is van távhőszolgáltató engedélye

Tovább a részletekre »

Április 30-ig marad még a távhő-támogatás

2011.01.30.

A kormány döntött arról, hogy 2011. április 30-ig, a jelenlegi támogatási mértékekkel és feltételekkel marad a szociális alapú távhőtámogatást.

 Nem kell a meghosszabbítás miatt újraigényelni, de nem is lehet. Egy kis emlékeztető. A korábban négy jövedelmi kategória tavaly már kettőre zsugorodott, csak a legszegényebbek maradtak támogatottak.  A támogatás alapja az egy főre jutó jövedelem, amelynél, ha nem haladja meg az öregségi nyugdíj minimum kétszeresét változatlan marad a támogatás mértéke is. Akiknél meghaladja a kétszeresét az egy főre jutó jövedelem, de nem éri el a két és félszeresét, akkor felére csökkent a támogatás mértéke.

Ezt követően nem jár ilyen jogcímen támogatás. A döntés alapján, akik 2010. június 30-án támogatásra jogosultak – új határozat meghozatala, illetve határozat módosítása nélkül – továbbra is támogatásban részesülnek  2011. április 30-ig.

 Fontos tudni azonban, hogy akik  április 30-ig  szolgáltatót  váltanak és az új szolgáltatónál is igénybe kívánják venni a támogatást, ezt jelezniük kell a támogatást megállapító Regionális Igazgatóságnál. Ahhoz, hogy a támogatás folyamatos legyen, az új szolgáltatóval kötött szerződés másolatát a szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontjától számított 15 napon belül kell megküldeni az illetékes regionális igazgatóságnak. (Ezen határidő elmulasztása esetén a támogatás a szerződés megküldése hónapjának utolsó napjáig, de legkésőbb a jogosultsági időszak végéig nem illeti meg a fogyasztót.) Gázszolgáltatás körében bekövetkezett szolgáltató-váltás esetén a korábbi szolgáltató által kiállított igazolást is csatolni kell a szerződés másolatához, melyen a korábbi szolgáltató igazolja, hogy mennyi hőmennyiségre érvényesített már támogatást. Az új szolgáltatónál a támogatható hőmennyiség felső határa és a korábbi szolgáltatónál már támogatott hőmennyiség különbözetére vehető igénybe támogatás.

A döntéssel párhuzamosan a szociális törvény módosításával 2011-ben átalakul a lakásfenntartási támogatás rendszere is. Bővül az ellátásra jogosultak köre, amely a jövedelmi határ módosításával és a tényleges jövedelmi küszöb eltörlésével valósul meg. Az ellátásra való jogosultságot továbbra is az önkormányzatok állapítják meg. Lakásfenntartási támogatásra az lesz jogosult, akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 250%-át és a háztartás tagjainak nincs a szociális törvényben meghatározottak szerint vagyona. (Nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, illetve nem minősül vagyonnak a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.)

A  kormány a korlátozásokat a költségvetési keret szűkös voltával indokolja. A gáz-, és távhő-támogatás megszűnése, valamint az átalakított lakásfenntartási támogatás bevezetése a tájékoztató szerint szükségszerűen időbeni eltolással valósítható meg. Így a két ellátás nem párhuzamosan él majd, az energiatámogatás fennmarad a téli hónapokban (2011. április 30-áig), a kibővített körű lakásfenntartási támogatás pedig 2011. szeptember 1-jén, vagyis még az újabb fűtési időszak beköszönte előtt lép hatályba. Új igénylést szeptember 1-től lehet beadni az illetékes önkormányzatnál.