Friss! DVG fizetési emlékeztetőjéhez…

Tovább a részletekre »

DVCSH Kft. közleménye

2014.11.07.

A Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. üzemeltetésében lévő Fabó Éva Sportuszoda a megszokott működési rend szerint üzemel, fogadja a vendégeket.

A tegnapi napon áramszünet miatt bekövetkezett néhány órás bezárás, az arra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által adott közlemény lehetőséget és felhatalmazást ad társaságunk számára jelen nyilatkozat közzétételére:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a város összes közintézményének távhő, víz-csatorna és szennyvíztisztítás számláit több mint másfél éve nem fizeti meg társaságunk számára, közműdíj fizetési kötelezettségének – általa vélhetően jól definiált, de nem közölt cél érdekében – szándékosan nem tesz eleget. Elismert tartozása meghaladja az 500 millió forintot, „vitatott” tartozása meghaladja az 1 milliárd forintot.

A város 100 %-os tulajdonában álló DVG Zrt. sem marad le a közműdíj és egyéb tartozások felhalmozásában, a vagyonkezelő felénk fennálló tartozása meghaladja a 200 millió forintot, tartozása különböző összegekben társaságunk felé több mint 6 éve fennáll.

Társaságunk és közvetetten Dunaújváros számára jelentős vagyonvesztést okoz a környező települések ivóvíz és csatornaszolgáltatóinak azon – egyébként érthetetlen módon Dunaújváros Önkormányzata és hatóságok által is támogatott – magatartása, hogy a Dunaújvárosban termelt ivóvízért, az ott végzett szennyvíztisztításért a díjat késve, részben vagy egyáltalán nem fizetik meg. Ezen részben eltüntetés alatt álló, részben regnáló (Mezőföldvíz) társaságok tartozása is meghaladja a 200 millió forintot.

Dunaújváros Polgármestere és Alpolgármestere semminemű tárgyalásokat nem folytatott társaságunk áramszolgáltatóval szemben fennálló tartozásának – melynek kiegyenlítése egyébként a hatályos részletfizetési megállapodásnak megfelelőn megtörtént – rendezése érdekében. Ugyanúgy nem tettek semmit az elmúlt másfél évben fent felsorolt önkormányzati tartozások mielőbbi kiegyenlítése érdekében, sőt annak rendezését gátolták. A közeljövőben mindenképpen szükséges lesz Dunaújváros Önkormányzata, Polgármestere és Alpolgármestere részéről a valós együttműködési magatartás tanúsítása annak érdekében, hogy a társaságunk által az önkormányzat ellen megindított adósságrendezési eljárások mielőbb lezárásra kerüljenek.

Felhívjuk Dunaújváros Megyei Jogú Város – különösen Polgármester Úr és Alpolgármester Úr – figyelmét, aki a tegnapi nappal úgy határozott, hogy felmondja a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft-vel kötött uszoda üzemeltetési szerződést, ne fáradjanak, már egyszer megtették ez év tavaszán, annak május 28. napján. Nem kell még egyszer, elég egyszer. Nem szeretnek a felmondásra emlékezni, mert azt követően úgy döntöttek pirosan és ravaszul, mint a róka, hogy inkább a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal együttműködve lehetetlenítik el társaságunk víziközmű szolgáltatásait, működési engedélye útján. Mert az Önkormányzat döntései alapján azt nem tudja, hogy társaságunknak lesz-e víziközmű működési engedélye, de azt már igen, hogy kinek lesz.

Attól, mert az üres és felületes szorosan egymás mellé áll attól még nem lesznek rögtön mindent elsöprő vasgolyók, legfeljebb 3 év alatt 6 részletben, térkővel megrakott raklappal a távhő aknán.