Friss! Pünkösdi jókívánságok Pintér Tamásnak

Tovább a részletekre »

Energiaár-támogatás most már csak a legszegényebbeknek

2010.08.30.

Könnyebb és kicsit nehezebb dolga lesz azoknak, akiknek még jár a gázár- illetve távhőtámogatás. Nem kell a meghosszabbítás miatt újraigényelni, de nem is lehet.


Egy kis emlékeztető. A korábban négy jövedelmi kategória az idén kettőre zsugorodott, csak a legszegényebbek maradtak támogatottak.  A támogatás alapja az egy főre jutó jövedelem, amelynél ,ha nem haladja meg az öregségi nyugdíj minimum kétszeresét változatlan marad a támogatás mértéke is. Akiknél meghaladja a kétszeresét az egy főre jutó jövedelem, de nem éri el a két és félszeresét, akkor felére csökkent a támogatás mértéke.

Ezt követően nem jár ilyen jogcímen támogatás.  Az említett rendszer június 30-ig volt hatályba, de a kormány meghosszabbította az érvényességét.

Ennek alapján, akik 2010. június 30-án támogatásra jogosultak – új határozat meghozatala, illetve határozat módosítása nélkül – továbbra is támogatásban részesülnek 2010. december 31-éig.

Új kérelem benyújtására nincs lehetőség, és azoknak sem kell újabb kérelmet benyújtani, akik 2010. június 30-áig részesültek támogatásban!

Akik ezt követően szolgáltatót váltanak és az új szolgáltatónál is igénybe kívánják venni a támogatást, ezt jelezniük kell a támogatást megállapító Regionális Igazgatóságnál. Ahhoz, hogy a támogatás folyamatos legyen, az új szolgáltatóval kötött szerződés másolatát a szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontjától számított 15 napon belül kell megküldeni az illetékes regionális igazgatóságnak. (Ezen határidő elmulasztása esetén a támogatás a szerződés megküldése hónapjának utolsó napjáig, de legkésőbb a jogosultsági időszak végéig nem illeti meg a fogyasztót.) Gázszolgáltatás körében bekövetkezett szolgáltató-váltás esetén a korábbi szolgáltató által kiállított igazolást is csatolni kell a szerződés másolatához, melyen a korábbi szolgáltató igazolja, hogy mennyi hőmennyiségre érvényesített már támogatást. Az új szolgáltatónál a támogatható hőmennyiség felső határa és a korábbi szolgáltatónál már támogatott hőmennyiség különbözetére vehető igénybe támogatás.

Gázfogyasztás esetén a támogatás 2010. január 1. és 2010. december 31. közötti időszakra legfeljebb 2000 m3-ig, nagycsaládos háztartás esetén 4000 m3-ig, vehető igénybe.

2010. május 1. és 2010. december 31. közötti időszakban

Jövedelmi kategóriák**
(Ft/hó/fogyasztási egység)

Gázár-támogatás fajlagos összege

Távhőtámogatás fajlagos összege

 

(Ft/MJ)

(Ft/MJ)

-57 000

0,771

1,767

57 001 – 71 250

0,278

0,6885

71 251 – 85 500

0

0

85 501 – 99 750

0

0

**  2010. évi nyugdíjminimum alapján: 28.500,-Ft