Friss! Pünkösdi jókívánságok Pintér Tamásnak

Tovább a részletekre »

Iszik, fürdik, melegszik és nem fizet

2010.12.05.

Megközelítőleg 800 millió forint kintlévősége van a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft-nek. Ennek nagy része lejárt határidejű tartozás.

Azaz sok fogyasztó nem fizet. Mindenképpen komoly gondokat okoz ez, hiszen veszélyezteti a cég stabil működését, ezzel együtt a karbantartásokat, a felújításokat, azaz a szolgáltatás minőségét.

Még sem tehetetlen a társaság, hiszen jogszabályok különböző lehetőségeket biztosítanak arra, hogy az adósok fizessenek. Ez a huzavona azonban senkinek sem jó. Nem jó a szolgáltatónak, hiszen nem kapja meg időben a szolgáltatásnak az ellenértékét. Nem jó a fogyasztónak sem, hiszen a késedelmes fizetés nagyon sok egyéb költségekkel is jár, kamatok, eljárási illetékek, amiket vagy így vagy úgy, de előbb-utóbb de meg kell a késlekedőnek fizetnie.

–          Fizetési határidőn belül a fogyasztóinknak lehetőségük van a tartozásukat részletekben megfizetni, ha vállalják, hogy a megállapított részletek mellett a tárgyidőszaki számlájukat is fizetési határidőn belül kiegyenlítik – magyarázza Galyasné Gyurina Annamária, a DVCSH-nak számlázást végző, Ügyvitel Szolgáltató Kft. gazdasági vezetője. – A megállapodás megkötésekor az első kéthavi részletnek megfelelő összeget be kell fizetni. A havi törlesztő részletek összege minimum 10.000,- Ft, de annak megállapítása függ a havi nettó jövedelemtől és az eltartottak számától. Minden fogyasztó maximum két alkalommal élhet ezzel a lehetőséggel. A teljesítéseket havonta ellenőrizzük és nemfizetés esetén az engedély visszavonásra kerül.

Megtudom, hogy ez a részletfizetési lehetőség biztosítása nem kötelessége a szolgáltatónak, csupán egy gesztus, így bizonyos helyzetekben meg is tagadhatja ennek odaítélését. Ilyen, ha a fogyasztó már olyan mértékben eladósodott, hogy nincs esélye a megállapodást betartani. Ekkor már egyéb szociális segítségre van szükség. Ez már nem a szolgáltató hatásköre. Szinte minden eset egyedi, ezért a megoldások is egyénre szabottak.

Az tény, hogyha a fogyasztó egyértelműen fizetési szándékot mutat, a szolgáltató is megteszi, ami tőle elvárható.

Nem egyszer s nem kétszer hallom beszélgetésünk során, hogy a legnagyobb baj, hogy a hátralékosok nem jönnek időben. Sőt a többség csak akkor jelenik meg, amikor már értesítést kapott a végrehajtás időpontjáról. Pedig nem kellene megvárniuk, amikor már nem visszafordíthatók az események. Nem kellene megvárniuk, amikorra már a költségekkel együtt milliós nagyságú adósság halmozódik fel. Addig kellene könnyítést kérni, ameddig még nem késő.

 

–           Mindenképpen, ahogy megkapja valaki a fizetési felszólítást, haladéktalanul jöjjön be hozzánk, hogy megbeszélhessük a továbbiakat – hangsúlyozza Galyasné Gyurina Annamária.

 

Oka van annak, hogy a gazdálkodási vezető a mielőbbi „kapcsolatfelvételt”szorgalmazza. Többféle lehetőségük van helyzetük rendezésére még azoknak is, akik hátralékossá váltak.

Hátralékos, aki a fizetési határidő lejártát követően nem egyenlíti ki a számláját. Az ugyanis nem segít a helyzetén, ha „kihagy” egy-egy hónapot, hiszen a nem fizetett hónap nem fizetett marad, s onnantól „ketyeg” a törvényileg előírt késedelmi kamat, hogy a többi következményt ne is említsük.

 De térjünk vissza a megoldásokhoz. Akik rövidtávú pénzzavarba kerülnek, kérhetnek részletfizetést a szolgáltatótól.

A részletfizetés üteme és mértéke a tartozás nagyságától függ első sorban, természetesen kedvezőbb helyzetben vannak az elbírálásnál azok, akik első alkalommal szeretnének élni ezzel a lehetőséggel, tehát nem notórius tartozók. A részletfizetési engedmény csupán adható, nem jár alanyi jogon.

–          Mi történik azokkal, akik nem teljesítenek határidőre?

–          Azoknak természetesen késedelmi kamattal együtt kell kifizetniük számlatartozásukat. Ha ebben is elmaradnak, akkor abban az esetben fizetési meghagyással élünk. Ennek a szabályozása változott a nyár folyamán, s nem a bíróságok, hanem a közjegyzők hatáskörébe került az intézésük. Ha a fizetési meghagyás ellenére sem egyenlítik ki tartozásukat, végre hajthatóvá válik az adósság. Ha a fogyasztó ez ellen ellenvetéssel él, akkor perre visszük a dolgot.

 Megtudom, hogy a fizetési meghagyás a legtöbb esetben célra vezet, ilyenkor a legtöbben kiegyenlítik az adósságukat. A végrehajtást nagyon kevesen várják meg. Fizetési, nyugdíj-letiltás, ingóságok lefoglalása s árverezése, s bizony esetenként az ingatlan, azaz a lakás is dobra kerül.

Egyre gyakoribb megoldás az is a szolgáltató részéről, hogy a nem fizető fogyasztót, mielőtt komolyabb mértékű adósságot halmozna fel, már az eljárások során kizárják a szolgáltatásból. Egyelőre a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. magán személyeknél nem korlátozza az ivóvíz-szolgáltatást, de néhány száz olyan lakás már van, amikben már se fűtés, se melegvíz-szolgáltatás nincs. Közületeket az ivóvíz-szolgáltatásból is kizárnak, s ilyen esetben a kizárást bejelentik az ÁNTSZ-nek.

 

A gazdasági vezető szerint a lakás árverése szerencsére nem gyakori, s többnyire olyan esetekben történik meg, amikor már a hitelező bank és a többi szolgáltató is hiába reménykedik abban, hogy a pénzéhez jusson.

A szolgáltató igyekszik megtenni mindent azért, hogy valamilyen megoldáshoz jussanak az átmenetileg anyagi nehézségekkel küzdők, de sok esetben ez a szándék önmagában már kevés, ilyenkor szükség van az állami/önkormányzati segítségnyújtásra is. Erről következő számunkban számolunk be.