Friss! Pünkösdi jókívánságok Pintér Tamásnak

Tovább a részletekre »

Korábban jönnek a leolvasók

2008.06.09.

Az idén június 16. és 27. között jönnek a leolvasók azokhoz, akik használati melegvizet és légköbméter alapú távhőszolgáltatást vesznek igénybe.

Közel 4400 lakásba kopogtatnak be néhány héten belül a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. munkatársai és segítői.

 

Időzített leolvasás

 

– Ilyen nagyméretű és gyors leolvasásra kevés a főállású munkatársunk- magyarázza a segítő kifejezést Pikóné Perjési Irén a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft ügyvezető-igazgatója. –  Ezért segítséget kérünk, s diákoknak biztosítunk munkalehetőséget. Ők azok, akik tapasztalt kollégáink mellett látják el a feladatot. Hogy miért a diákoknak? Ily módon szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy legyen nyaralásra, szórakozásra vagy a tanulmányaik folytatásához pénzük, s ezáltal a szüleiket is némileg tehermentesítsük.

 

Az előrehozott leolvasás, korábbi elszámolást is lehetővé tesz, s része annak a folyamatnak, ami tavaly elkezdődött. A szerződéseknek és a hazai gyakorlatnak megfelelő elszámolási rend következtében a meleg vizet és távhőszolgáltatást igénybevevőknek az elszámolandó időszaka július 1-től június 30-ig tart majd.

Tehát sokkal előbb kiderül, hogy fizetnünk kell még vagy visszakapunk.

Itt azért nyomatékosítani kell, hogy ez az új elszámolási rend kizárólag és csakis a használati melegvizet és a távhőt igénybe vevőknél jelentkezik, ahol még nem történt meg a KERET-es szerelés.

 A KERET- programos lakásokban továbbra is a felszerelést követő 365 naponként történik a leolvasás, ebből adódóan azok a lakásokban sem lesz leolvasás, amelyeken az idén végeznek fűtéskorszerűsítést, tehát hamarosan ezek a lakások is KERET-esek lesznek.  

 

 

Mit érdemel az a…

 

Ennyi volt a szolgálati közlemény. A leolvasás menete a szokásos. Az időpont előtt egy héttel minden lakásba kiküldik az értesítőt. Az értesítőn az szerepel, hogy 10 és 18 óra között tegyék lehetővé a bejutást a leolvasóknak. Azért nincs pánik, lehetőség szerint már délelőtt megtörténik a leolvasás, s akik nem tartózkodnak otthon a délelőtt folyamán, azoknál délután is megkísérlik a leolvasást. Tény, ami tény, a pontos elszámolás alapja az, hogy minden lakónál lehetőleg egy napon belül megtörténjen a leolvasás.

Ugyanis… a társasház (ak) a hőközpontban illetve víznél a főmérőkön mért értékek alapján kapják az elszámolást. A szolgáltató ezt az összeget akarja látni, sem többet, sem kevesebbet. S a főmérőkön mért értékekből kiszámított fizetnivalót osztják szét maguk között a lakók.  

A vízórák adatai olyan értékek, amelyek a szétosztás alapját képezik. Most, ha valaki nem engedi be a leolvasókat, akkor ő milyen arányban részesül a fogyasztásból ?

Az általános szabályozás szerint, az eddigi fogyasztásai arányában. Azaz úgy, ahogy eddig az előleget fizette. Ha ez az érték kevesebb, mint a valóságos, akkor a különbség a társasháznál marad, azaz a többi lakó fizeti ki helyette. Egészen addig, amíg el nem adja a lakását, ingatlanát, mert akkor az elszámolásnál kiderül, aminek ki kell derülnie, s fizethet visszamenőlegesen, egy összegben, büntetéssel. De tény, hogy a közösség tagjainak alapvető érdekük, hogy a „szomszéd”  is a saját fogyasztását fizesse.

Természetesen ezeregy variációja van  annak, hogy valaki távollétében is lehetővé tegye a leolvasást, de ha nincs égen, földön olyan ember, akire rá merné bízni a lakása felügyeletét néhány órára, akkor kérhet végszükség esetén másik időpontot. Ilyenkor hívják a 510-117-es telefonszámot.

Vannak olyan társasházak, lakóközösségek, amelyek felmérték, hogy a pontos elszámoláshoz elengedhetetlen az, hogy megtörténjen a leolvasás.  Éppen ezért szankciót vezettek be azon lakások tulajdonosaival szemben, akik nem engedték be a leolvasókat, vagy nem hitelesek náluk a vízórák: rájuk terhelik mindenféle számolgatás nélkül azt az összeget, amely a lakók által mért és a főmérőkön mért értékek különbségéből adódik. Vagyis fizet, mint a katonatiszt szólás helyett a fizet, mint, aki nem engedte be a vízóra-leolvasókat. A fenti okfejtésből kitűnik, hogy a közösségek alapvető érdeke, hogy lehetővé tegyék az órák leolvasását, hiszen alapvető Érdekük, hogy az egymás közötti elszámolás korrekt legyen. A szolgáltató a főmérőkön mért érték díját számlázza ki. A fenti okfejtésből azonban egyértelműen látszik, hogy teljesen jogos önvédelemről van szó a közösségek részéről.

 

Fura  dolgok

 

A leolvasók mindig párosával járnak. Azt azért mindenféle álemberekkel teli világunkban nem árt tisztázni, hogy a leolvasók meglepő, de csak leolvasnak, azaz nem szednek be pénzt. Akik ezzel próbálkoznak azok nem a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna – Hőszolgáltató Kft. munkatársai, így sújtsuk megvetésünkkel, s nyugodtan rúgjuk ki őket.

 Az igazi leolvasók leolvassák a vízórákon mért értéket, ellenőrzik, hogy nem hiányzik, nincs-e megsérülve a plomba, s nyilvánvalóan nem szabálytalan-e a bekötés. S mindezekről jegyzőkönyvet vesznek fel, s ebből egy példány a fogyasztóé. Itt azért meg kell állnunk egy pillanatra, mert nem csupán álleolvasók vannak, hanem megtévedt és peches fogyasztók. Akiknél „véletlenül” valaki fordítva építette be a vízmérőt,így az bizonytalan ideje már csökkenve mér, vagy valami fatális félreértés következtében „véletlenül” leesett a plomba az óráról és más sajnálatos dolgok. A vízóra-leolvasók a milyen szabálytalansággal találkoztak kérdésre, a milyennel nem viszontkérdéssel válaszolnak. Hja, kérem az emberi elme –s gyarlóság határtalan. A leolvasott értékek alapján készül az elszámoló számla.

 

S miből lesz az elszámoló számla?

 

Hogyan lesz a leolvasott adatokból elszámolás?  A dolog koránt sem olyan egyszerű. Gondoljunk csak arra, hányféle sor van egy-egy elszámoló számlán, no, most ezek az eredményei bizonyos műveleteknek.  Először is nem csupán a lakásokban olvasnak le, hanem a hőközpontokban is. A hőközpontokban egyébként minden hónapban és fűtés induláskor és leálláskor valamint árváltozásokkor és a kedvezményes időszakok fordulópontján is leolvassák az adatokat. A hőközpontokban mért adatok az elszámolások alapja. . A hőenergia ugyanis először a hőközpontokig jut el. A hőközpontok több lakás fűtését biztosítják. Ez sok esetben egy-egy társasháznak felel meg. A hőközpontban hőmennyiségmérő méri gigajoulban, hogy mennyi energiát használ fel a közösség a lakások és a vízmelegítésére. A számlázásnak ez az elfogyasztott hőmennyiség az alapja. S ezt osztják szét maguk között lakók a fűtésre és melegvízre. A melegvíz szétosztása egyszerűbb, hiszen a legtöbb helyen vízóra segíti az igazságos és egzakt osztást. A vízóra azonban köbmétereket mér, az energia meg gigajoulban mutat étéket. Itt a szolgáltató munkatársai kiszámítják, hogy egy köbméter melegvíz előállításához mennyi energiát használtak fel. De ez már osztás és szorzás kérdése, úgy hogy ugorjunk tovább problémán, hiszen a logikája nyilvánvaló. A melegvíz kérdésének rendezése után jöhet a távfűtés problémája.

 

A szomszédét is fizessem?

 

Ahol költségosztók vannak, ott egyértelmű a helyzet. Évente egyszer a társaság emberei megjelennek, s leolvassák a lakásokban a radiátoron levő költségosztón a vonalegységeket, s a közösség elhasznált összes rublikáival elosztják az összes hőmennyiséget, s így megkapják, hogy egy vonásegységre mennyi energia jut, majd jön a szorzás, s beszorozzák az egyes lakások vonalegységeinek számával és a hő gigajoulonkénti árával, s máris kijön a lakások távfűtésre használt hőmennyiségének díja. Ebből meg levonják a kifizetett előlegeket, s megkapjuk az egyenleget, amiből kiderül, hogy mi fizetünk vagy nekünk fizetnek.  Ahol légköbméter alapú az elszámolás ott a hőközpont által fűtésre elhasznált gigajoult elosztják a ház fűtött légköbméterével, s ekkor megkapják, hogy egy légköbméter fűtésére mennyi hőt használtak fel, majd beszorozzák az adott lakás fűtött légköbméterével, majd a hivatalos gigajoul-árral, s máris megvan, hogy az adott időszakban mennyit kell fizetni. S ugyanezt vetítik a különböző díjú fűtési időszakokra.

S levonják a befizetett előlegeket, s íme, már itt is a végösszeg. Most, hogyha csak így nagyjából  belegondolunk a dolgok állásába, már sejthetjük is, hogy nem lesz egyszerű a számlánk.

Ebből az egész  számítgatásból egy dolog azonban nyilvánvalóan kitűnik. A költségosztós lakásokban befolyásolni tudjuk a fűtés számlánkat. A légköbméter alapú elszámolásnál pedig a szomszédainktól is függ.

Tehát, ha nyitott ablakot látunk fűtés idényben a házunkban, akkor nyugodtan eszünkbe juthat, hogy az utca melegítését éppen most fizettetik meg velünk is, hiszen növekszik az egész ház fogyasztása, tehát az egy légköbméterre jutó is. Hát, igazságosabb elosztást biztosít a költségosztó.

 

***

De térjünk vissza a leolvasásokra és mindarra, ami ezzel jár. Nyilvánvaló, hogy mint minden közszolgáltatásnál a távhő- és vízszolgáltatásnál esetében is fontos az együttműködés. Most tehát a fentiekre tekintettel hamarosan kopogtatnak a leolvasók, tessék őket beengedni !