Friss! A DVCSH Kft-nek továbbra is van távhőszolgáltató engedélye

Tovább a részletekre »

Közlemény!

2021.07.08.

A Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság végzi Dunaújváros közigazgatási területén a távhő és a közcélú ivóvíz, valamint szennyvíz-elvezetés és tisztítás közszolgáltatásokat 2021. június 30. napját követően is.

Tesszük ezt a törvényesség alapján és a hatályos jogszabályok és rendelkezések értelmében.
Sajnálatos, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nem vette figyelembe a Kúria ezirányú ítéletét, amikor asszisztált Pintér Tamás polgármester és az általa képviselt csoport politikai törekvéseihez. Ezzel megsértette az általa is ismert működésére vonatkozó jogszabályokat.

A Kúria a Kfv.III.37.351/2017/8. sorszámú ítéletében ugyanis a Hivatal eljárására és jogértelmezésére feltételen érvényesülést kívánó döntést hozott, a Hivatal eljárásaira vonatkozóan az alábbi előírást fogalmazta meg, melyek kizárólagosan képezik az engedélyesi minőség kritériumait.

– A távhővagyonhoz való hozzáférés ténykérdés, az vagy biztosított, vagy nem.
– A szolgáltatás teljesüléséhez szükséges személyi feltételek és azok kapcsán a munkáltatói jogok gyakorlása vagy fennállóak, vagy nem.
– A Hivatalnak csak tényeket kell és lehet értékelni, azaz nem vizsgálhatja, hogy a szerződés felmondása jogszerű volt-e, hogy a távhővagyon birtoklása jogszerű volt-e

A Kúria ítéletének lényege az, hogy a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 20. § (1) bekezdése szerinti engedély visszavonására csak az objektív körülményekre tekintettel megállapított tényállás alapján kerülhet sor. Ezen kúriai döntést még egy további, azonos tartalommal és indoklással a Kf. II. 37.841/2019/10. számon megerősítette.

Pintér Tamás polgármesternek nem számít, hogy hatalmi törekvései érdekében tönkre tegye a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft-ben megtestesülő közvagyont. A társaságunkat – így a várost – ért károk számszerűsítése már folyamatban van, s az okozott kárért a polgármesternek és a támogatóinak felelniük kell. Tekintettel arra, hogy Pintér Tamás valós szakmai indokokat nem, csak a saját személyével kapcsolatos sérelmeit és politikai ambícióit nevezte meg a vonatkozó szerződések felmondásának indokaként. Megállapítjuk, hogy eme szándékok érvényesítéséhez a Hivatal támogatást nyújtott.

A Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. 2021. június 30. napját követően is mindenben teljesíti az ellátás biztonságát szavatoló törvényi feltételeket, tényszerűen (kizárólagosan) hozzáfér a távhővagyonhoz – mely döntően ráadásul saját vagyona -, megvásárolja a tevékenységhez szükséges hőt, és biztosítja a szakszemélyzetet. A Székesfehérvári Törvényszék ideiglenes intézkedésével a távhővagyonhoz való hozzáférést megkérdőjelezhetetlenné tette jogilag is, így nem csupán a tények, de a jog alapján is csak a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. van abban a helyzetben, hogy szolgáltatni tudjon és teszi is folyamatosan, az ellátás biztonsága mellett.

A fenti kúriai döntés meghatározta azt is, hogy a ténylegesen szolgáltató gazdasági társaságot illeti a szolgáltatás ellenértéke – és a tevékenységre jogszabályilag meghatározott – támogatás is.
Az ezzel ellentétes, a szolgáltatás meg nem fizetésére való felhívás a lakosság és a közintézmények felé – jogszabályba ütköző magatartás, mely a közüzemi szolgáltatónak kárt okoz. Ezen magatartással és az azt tanúsítókkal szemben a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. minden jogi eszközzel fel kíván lépni. Az elvégzett szolgáltatásokkal kapcsolatosan kiállított számlák csak az azt teljesítő, tehát a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. felé fizetendő változatlan módon.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.