Friss! A DVCSH Kft-nek továbbra is van távhőszolgáltató engedélye

Tovább a részletekre »

Közlemény!

2021.08.06.

A DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2021. augusztus 05. napján azt a nyilatkozatot tette, miszerint a „DVG Zrt. átvette a saját tulajdonát, a Dunaújvárosi távhőrendszert az eddigi bérlőtől a DVCSH Kft.-től, „törvényes birtokosnak” nevezve önmagát. A közleményük semmiben sem felel meg a valóságnak.

1. Nem vették át a távhőrendszert

Ha valóban a saját tulajdonát vette át, annak törvényes birtokosa, akkor azzal szolgáltatást végezni nem képes, tekintettel arra, hogy a dunaújvárosi távhőrendszer jelentős(ebb) része a DVCSH kft. tulajdonában van.

2. „Garázsban”, kempingszéken két biztonsági őr

A DVG Zrt. vonatkozásában feltételezhető a hozzá nem értés, ha azt gondolja, hogy egy garázsként funkcionáló ingatlanban „pihenőhely kialakítását” követően elhelyezett két biztonsági őr, azok intenzív semmit tevése a dunaújvárosi távhőrendszer birtokba vételével volna egyenlő. A DVG Zrt. valós szándékát és rendszerismeretének színvonalát jól demonstrálja, hogy források és ráfordítások hiányában – két nyugdíjas kemping székre ültetése révén – alkalmas a városi távhőszolgáltatást elvégezni.

3. A polgármester ámokfutása a jegyző asszisztálásával

A DVG Zrt. távhőszolgáltatás helyett – az önkormányzat teljes vállszélességgel felvállalt, súlyosan jogsértő jegyző által (előre megtervezetten, erőszakos betöréssel szerzett rosszhiszemű birtokra, birtoklásra) hozott birtokvédelmi határozattal és annak végrehajtásával – propagandát folytat annak érdekében, hogy a Polgármester politikai ambíciói és saját társasága jogosulatlan anyagi előnyökhöz jusson, mert egyébiránt pénzügyi helyzete már az év végéig való fennmaradását is kétségbe vonja.

4. Nem engedélyes a DVG

A DVG Zrt. tájékozatlanságából fakadó önbizalma mentén hanyagul felülemelkedni próbál a tényen, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal kijelölő határozata már csak annak okán sem marad érvényben, mert kijelölni szolgáltatásra csak engedélyest lehet, a DVG Zrt. azonban soha nem volt az. Nem elvitatva, hogy a város parkjainak gondozása is szakértelmet igényel, ezen készségek azonban kevéssé szolgálják a távhőellátás biztonságát.

5. A DVCSH szolgáltat továbbra is

A dr. Molnár István budapesti ügyvéd által szervezett és koordinált, Dunaújváros Jegyzőjének bevonásával éjszakába nyúlóan bemutatott, zártörést követő színjáték eredményeként sem a szolgáltatásban, sem – a DVG Zrt. győzelmi jelentései ellenére – a valós szolgáltatásnyújtó személyében változás nem történt. Ennek megfelelően a díj is a DVCSH Kft-t illeti. A DVG Zrt. ezzel tisztában van, felhívásai nyíltan törvénysértőek, károkozó szándékkal történnek, melyek bűncselekmények elkövetésének lehetőségét vetik fel.

A Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság végzi Dunaújváros közigazgatási területén a távhő és a közcélú ivóvíz, valamint szennyvíz-elvezetés és tisztítás közszolgáltatásokat.

Figyelemmel korábban hivatkozott irányadó bírósági ítéletekre a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. 2021. június 30. napját követően is mindenben teljesíti az ellátás biztonságát szavatoló törvényi feltételeket, tényszerűen hozzáfér a távhővagyonhoz – mely döntően ráadásul saját vagyona -, megvásárolja a tevékenységhez szükséges hőt, viseli az igénybe vett szolgáltatások költségeit és biztosítja a szakszemélyzetet, végzi a hibaelhárítást. A Székesfehérvári Törvényszék ideiglenes intézkedésével – melynek hatályát egy jogsértő jegyzői birtokvédelmi határozat semmiben nem érinti – a távhővagyonhoz való hozzáférést megkérdőjelezhetetlenné tette jogilag is, így nem csupán a tények, de a jog alapján is csak a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. van abban a helyzetben, hogy szolgáltatni tudjon és teszi is folyamatosan, az ellátás biztonsága fenntartása mellett.

Kérjük Tisztelt Fogyasztóinkat a kibocsátott szolgáltatási számláink határidőre történő megfizetésére. A szolgáltatási díjaink meg nem fizetésére való felhívás a lakosság és a közintézmények felé, továbbá a fogyasztási adataik átadására, begyűjtésére vonatkozó felhívás – jogszabályba ütköző magatartás, mely a közüzemi szolgáltatónak kárt okoz. Ezen magatartással és az azt tanúsítókkal szemben a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. minden jogi eszközzel fel kíván lépni. Az elvégzett szolgáltatásokkal kapcsolatosan kiállított számlák csak az azt teljesítő, tehát a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. felé fizetendők változatlan módon.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.