Friss! A DVCSH Kft-nek továbbra is van távhőszolgáltató engedélye

Tovább a részletekre »

Közlemény és tájékoztatás a távhőszolgáltatás költségeiről IX.

2021.11.02.

Polgármester és a DVG Zrt. az eddigiekben a dunaújvárosi távhőszolgáltatással kapcsolatosan tett közleményei nem felelnek meg a valóságnak. Sem a távfűtés és használati melegvíz szolgáltatást biztosító céget illetően, sem a folyamatos szolgáltatással kibocsátott díjak megfizetése tekintetében. Polgármester és a DVG Zrt. valós szándéka a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. és városban végzett szolgáltatásai lehetetlenítése, akadályozása.  

Polgármester és a DVG Zrt. távhőszolgáltatás helyett – az önkormányzat teljes mellszélességgel felvállalt, súlyosan jogsértő jegyző által (előre megtervezetten, erőszakos betöréssel szerzett rosszhiszemű birtokra, birtoklásra) hozott birtokvédelmi határozattal és annak végrehajtásával, arra hivatkozással újabb betörésekkel – csak fogyasztókat megtévesztő tájékoztatást folytat.

Megerősítjük: A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal kijelölő határozata már csak annak okán sem végrehajtható és marad érvényben, mert a távhőszolgáltatásról szóló 2005.évi XVIII. Tv. 20 §.(4) bekezdése alapján kijelölni szolgáltatásra csak engedélyest lehet, a DVG Zrt. azonban nem engedélyes.  A DVG Zrt. ezzel tisztában van, erre alapított a folyamatos fogyasztói adatgyűjtésre és kezelésre való felhívásai, annak formája, módja és különösen hiányosságai felvetik a Büntető Törvénykönyv alkalmazhatóságát. Kérjük a Fogyasztóinkat, hogy saját személyes adataik védelme érdekében ne működjenek együtt jogsértő adatgyűjtésben. Ennek törvényes útja esetleges szolgáltató váltás esetén a két fél közötti hivatalos adatátadás.

A Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. végzi Dunaújváros közigazgatási területén a távhő és a közcélú ivóvíz, valamint szennyvíz-elvezetés és tisztítás közszolgáltatásokat.

Figyelemmel korábban hivatkozott irányadó bírósági ítéletekre a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. 2021. június 30. napját követően is mindenben teljesíti az ellátás biztonságát szavatoló törvényi feltételeket, tényszerűen hozzáfér a távhővagyonhoz – mely döntően ráadásul saját vagyona -, megvásárolja a tevékenységhez szükséges hőt, viseli az igénybe vett szolgáltatások költségeit és biztosítja a szakszemélyzetet, végzi a hibaelhárítást.  A jogszerűség alapján is csak a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. van abban a helyzetben, hogy szolgáltatni tudjon és teszi is folyamatosan, az ellátás biztonsága fenntartása mellett.

Mindezek alátámasztására tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy október hónap 21-31. szolgáltatási napokon a tulajdonunkban, illetőleg a birtokunkban lévő dunaújvárosi távhőszolgáltatás működtetéséhez kizárólagosan biztosítottuk az alábbi feltételeket, mindösszesen 119 millió Ft-ot meghaladó közvetlen költség felvállalásával és térítésével:

  • 4 erőművi csatlakozási ponton mindösszesen 4.200 GJ mennyiséget meghaladóan vásároltunk hőenergiát és használtunk fel, használati melegvíz előállításához,
  • 400 db-ot meghaladó villamos csatlakozási ponton közel 93.800 KWh villamos energiát vásároltunk és használtunk fel a fűtővíz keringtetéséhez és a használati melegvíz hőntartásához,
  • 310 csatlakozási ponton 13.770 m3 ivóvizet vásároltunk használati melegvíz előállításához,
  • a teljes távhőrendszer működéséhez közvetlenül foglalkoztatott fizikai munkavállalók száma 48 fő,
  • hibaelhárítás, panaszfelvétel és diszpécser szolgálat ellátáshoz foglalkoztatott létszám 10 fő.

A valós szolgáltatást nyújtó DVCSH Kft. a Kúria Kfv.37.351/2017/8. számú irányadó döntésének is megfelelően kéri a Tisztelt Fogyasztóit a végzett szolgáltatással arányosan kibocsátott számlái határidőre történő megfizetésére. A szolgáltatási díjaink meg nem fizetésére való bárki részéről történő felhívás a lakosság és a közintézmények felé – jogszabályba ütköző magatartás, mely a közüzemi szolgáltatónak, de a fogyasztóknak is többletköltséget, kárt okoz. Ezen magatartással és az azt tanúsítókkal szemben a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. minden jogi eszközzel fel kíván lépni. Az elvégzett szolgáltatásokkal kapcsolatosan kiállított számlák csak az azt teljesítő, tehát a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. felé fizetendők változatlan módon.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.