Friss! A DVCSH Kft-nek továbbra is van távhőszolgáltató engedélye

Tovább a részletekre »

Közlemény és tájékoztatás a távhőszolgáltatás költségeiről

2021.08.10.

A DVG Zrt. eddigiekben a dunaújvárosi távhőszolgáltatással kapcsolatosan tett közleményei nem felelnek meg a valóságnak. Sem a távfűtés és használati melegvíz szolgáltatást biztosító személyét illetően, sem a folyamatos szolgáltatással kibocsátott díjak megfizetése tekintetében. A DVG Zrt. valós szándéka a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. és városban végzett szolgáltatásai lehetetlenítése, akadályozása.

A DVG Zrt. távhőszolgáltatás helyett – az önkormányzat teljes mellszélességgel felvállalt, súlyosan jogsértő jegyző által (előre megtervezetten, erőszakos betöréssel szerzett rosszhiszemű birtokra, birtoklásra) hozott birtokvédelmi határozattal és annak végrehajtásával, arra hivatkozással újabb betörésekkel – csak fogyasztókat megtévesztő tájékoztatást folytat.
Megismételjük: A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal kijelölő határozata már csak annak okán sem végrehajtható és marad érvényben, mert kijelölni szolgáltatásra csak engedélyest lehet, a DVG Zrt. azonban soha nem volt az.

A DVG Zrt. ezzel tisztában van, felhívásai nyíltan törvénysértőek.

A Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság végzi Dunaújváros közigazgatási területén a távhő és a közcélú ivóvíz, valamint szennyvíz-elvezetés és tisztítás közszolgáltatásokat.

Figyelemmel korábban hivatkozott irányadó bírósági ítéletekre a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. 2021. június 30. napját követően is mindenben teljesíti az ellátás biztonságát szavatoló törvényi feltételeket, tényszerűen hozzáfér a távhővagyonhoz – mely döntően ráadásul saját vagyona -, megvásárolja a tevékenységhez szükséges hőt, viseli az igénybe vett szolgáltatások költségeit és biztosítja a szakszemélyzetet, végzi a hibaelhárítást. A jogszerűség alapján is csak a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. van abban a helyzetben, hogy szolgáltatni tudjon és teszi is folyamatosan, az ellátás biztonsága fenntartása mellett.

Mindezek alátámasztására tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy augusztus hónap 01-09. szolgáltatási napokon a tulajdonunkban, illetőleg a birtokunkban lévő dunaújvárosi távhőszolgáltatás működtetéséhez kizárólagosan biztosítottuk az alábbi feltételeket, mindösszesen 95 millió Ft-ot meghaladó közvetlen költség felvállalásával és térítésével:

  • 4 erőművi csatlakozási ponton mindösszesen 5.900 GJ mennyiséget meghaladóan vásároltunk hőenergiát és használtunk fel, használati melegvíz előállításához,
  • 1 erőművi csatlakozási ponton közel 355 m3 primer hálózati pótvizet vásároltunk és pótoltuk a rendszer folyamatos működtetéséhez,
  • 400 db-ot meghaladó villamos csatlakozási ponton közel 74.000 KWh villamos energiát vásároltunk és használtunk fel a fűtővíz keringtetéséhez és a használati melegvíz hőntartásához,
  • 310 csatlakozási ponton 11.150 m3 ivóvizet vásároltunk használati melegvíz előállításához,
  • a teljes távhőrendszer működéséhez közvetlenül foglalkoztatott fizikai munkavállalók száma 70 fő,
  • hibaelhárítás, panaszfelvétel és diszpécser szolgálat ellátáshoz foglalkoztatott létszám 11 fő.

A valós szolgáltatást nyújtó DVCSH Kft. fogyasztók általi megítéléséhez a Polgármester, a Hivatal szóvivője, vagy akár a DVG Zrt. is közzé teheti ugyanezen adataikat.

Kérjük Tisztelt Fogyasztóinkat a végzett szolgáltatással arányosan kibocsátott számláink határidőre történő megfizetésére. A szolgáltatási díjaink meg nem fizetésére való felhívás a lakosság és a közintézmények felé – jogszabályba ütköző magatartás, mely a közüzemi szolgáltatónak kárt okoz. Ezen magatartással és az azt tanúsítókkal szemben a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. minden jogi eszközzel fel kíván lépni. Az elvégzett szolgáltatásokkal kapcsolatosan kiállított számlák csak az azt teljesítő, tehát a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. felé fizetendők változatlan módon.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.