Friss! DVG fizetési emlékeztetőjéhez…

Tovább a részletekre »

Lakossági tájékoztató

2021.10.16.

Tisztelt Fogyasztóink!

Társaságunk már több fórumon is tájékoztatta Önöket Dunaújváros MJV Önkormányzata, Jegyzője, a DVG Zrt., illetve a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Dunaújváros távhőszolgáltatásában eddig tett törvénysértő határozatairól, erőszakos eljárásairól. Társaságunk jogos érdekeit a magyar igazságszolgáltatásban bízva, törvényes kereteken belül kívánja érvényesíteni, tájékoztató levelünkben fogyasztóink által megfogalmazott a legfontosabb kérdésekre adunk választ:   

Ki birtokolja a dunaújvárosi távhőrendszert?

A Székesfehérvári Törvényszék a 26.G. 40.072/2021/7. sorszámú végzéssel a távhőrendszer használatára kizárólagosan jogot biztosító Vállalkozási-Szolgáltatási Szerződést ideiglenes intézkedés keretében fenntartotta a DVCSH Kft számára, ezt a döntését 2021. szeptember 02-án 26.G.40.072/2021/19. számú végzésével ismét megerősítette. 

Ki a tényleges szolgáltató?

A DVG Zrt. távhőszolgáltatási eszközökhöz való hozzáférését a Székesfehérvári Törvényszék intézkedése kizárja.  A törvényszék végzése a DVCSH Kft-t tartotta birtokban, ennek ellenére a DVG Zrt. erőszakos módon, számtalan jogszabályt megsértve kísérli meg átvenni a szolgáltatást.

Jelenleg a városban működő 4 erőműből a két – erőszakosan átvett – erőművet a DVG Zrt.,  kettőt pedig továbbra is a DVCSH Kft. üzemeltet, azonban továbbra is Társaságunk vásárolja a hőt, fizeti a szolgáltatáshoz kapcsolódó energetikai költségeket és kizárólagosan biztosítja a melegvíz szolgáltatáshoz szükséges vízmennyiséget is.

Ki az engedélyes?

A MEKH mind a bíróság végzésével, mind a jogszabályi előírásokkal szemben jelölte ki a DVG Zrt-t, aki sem nem engedélyes, sem nem birtokosa a távhőrendszernek, aki mind a mai napig nem vásárol vizet, áramot a szolgáltatásához. A DVG Zrt. kijelölése 2021. október 01-jén már le is járt, figyelemmel arra, hogy a törvényileg előírt 90 napon belül engedély kérelmet nem nyújtott be. A DVG Zrt. már nem csak nem engedélyes, de a kijelölése is megszűnt.

Ki számlázhat jogszerűen? 

A tényleges szolgáltatást továbbra is a DVCSH Kft. végzi, amely tény erősebb akár az engedélyesi minőségnél is, mely álláspontot a Kúria a BH 2021.55. számú döntése is igazolja.

Teljesítés nélkül a DVG Zrt. nem jogosult számlázni, márpedig vitán felül áll, hogy szeptember 30-ig nem a DVG Zrt. fizette a szolgáltatással járó költségeket.

Hogy kerültek a fogyasztói adatok a DVG Zrt-hez?

A Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. sem most, sem korábban nem adta át semmilyen formában az Önök személyes adatait, nevüket, lakcímüket a DVG Zrt számára. Önkéntes adatszolgáltatás hiányában, legális úton pl. a népesség nyilvántartótól nem kerülhettek birtokukba adatok.

Amennyiben a DVG Zrt-től névre szóló levelet kaptak és adataikat nem önként adták meg, akkor ahhoz a DVG Zrt. törvénytelenül jutott hozzá, mely bűncselekmény gyanúját vetheti fel!

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.