Friss! A DVCSH Kft-nek továbbra is van távhőszolgáltató engedélye

Tovább a részletekre »

Megállapodtak: a Duna Kör nem támadja tovább a gázmotoros fűtőerőműveket

2007.02.26.

Mai napon lezárult Dunaújváros közvéleményét több éven keresztül megosztó környezetvédelmi vita, a gázmotoros fűtőerőművek sorsa véglegesen megoldódott.

Egészséges kompromisszum eredményeként szerződést írtak alá a Beruházók (Energo-Hőterm Kft. és Energott Kft.) valamint az ügyféli joggal rendelkező környezetvédő egyesület, a Duna Kör.

A megállapodás főbb pontjai az alábbiak.

A beruházók vállalták:

  1. A gázmotoros fűtőerőműveket az Energia Hivatal kiserőműi létesítési engedélye és a hozzá kiadott szakhatósági hozzájárulások alapján, maximum 50 MW bemenő hőteljesítménnyel építik meg.
  2. Amennyiben bármilyen, most előre nem látott okból az előző pontban említett engedélyektől el kell térni, akkor ahhoz szükség esetén a környezetvédelmi jogszabályok által előírt engedélyeket (pl. egységes környezethasználati engedély) beszerzik és betartják.
  3. A fűtőerőművek üzemeltetése során folyamatosan betartják a környezetvédelemre (különösen a levegő védelmére) vonatkozó magyar és Európai Uniós jogszabályok és szabványok előírásait.
  4. A fűtőerőműveket az elérhető legjobb technológiával üzemeltetik.
  5. Környezetvédelmi szakhatósági állásfoglalásokba foglalt mérési kötelezettségeknél kétszer gyakrabban mérik a kibocsátott károsanyag mértékét úgy, hogy az önkéntes mérések időpontjai a kötelező mérések közötti időszak felénél esedékesek (a mért károsanyag kibocsátás mértékéről a Társaságok a közvéleményt tájékoztatják.)
  6. 2007. és 2011. között minden évben 4 millió Ft értékben, azaz mindösszesen 20 millió forint értékben Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén fát telepítenek. Amennyiben a fatelepítésre nincs technikai vagy jogi lehetőség, akkor a fenti összeget az önkormányzatnak célzott környezetvédelmi támogatásként azzal fizetik meg, hogy az a levegőminőség javításával kapcsolatos költségek fedezetére fordítható.
  7. A Duna Kör megbízottjainak lehetőséget biztosítanak arra, hogy a fenti vállalások teljesítését folyamatosan ellenőrizzék.

A Duna Kör vállalta:

  1. A folyamatban lévő közigazgatási perekben a kereseteitől a jelen szerződés hatálybalépését követően elállt.
  2. Amennyiben jelen szerződés rendelkezései teljesülnek, akkor nem kéri a fűtőerőművek használatbavételi és működési engedélyeinek felülvizsgálatát, és az azokhoz szükséges üzembehelyezési eljárást sem akadályozza.
  3. Az elkövetkezendő években folyamatosan együttműködik a fűtőerőművek beruházóival egyéb, Dunaújváros környezetét érintő környezetvédelmi feladatokban.

Dunaújváros, 2007. február 20.

 

Energo-Hőterm Kft.   Energott Kft. Duna Kör Egyesület
(Busi Éva ügyvezető) (Adamecz László ügyvezető) (Droppa György ügyvivő)