Friss! A DVCSH Kft-nek továbbra is van távhőszolgáltató engedélye

Tovább a részletekre »

Miért akarja tönkre tenni a polgármester a DVCSH-t…

2021.08.18.

Miért akarja tönkre tenni a polgármester városunk cégét?

A Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. (DVCSH) több mint 50 százalékban önkormányzati cég.  Jelentős vagyonnal, eszközökkel, ingatlanokkal, berendezésekkel. Mindemellett a társaság nagyon sok munkahelyet biztosít, rendkívül jó szakembereknek. Ha ezt a céget valaki tönkre akarja tenni, akkor egyértelmű, hogy a saját városának okoz kárt.

Pintér Tamás polgármester kérésére Dunaújváros lakóinak az lenne a feladata, hogy tönkre tegyék a saját városuk cégét, ezzel veszélybe sodorjuk a saját otthonaik fűtését, és melegvíz szolgáltatását, miközben közeledik a tél. Tisztességtelen eljárás, és tisztességtelen az is, hogy a városlakókra bízzák annak az eldöntését, hogy kinek higgyenek, kiben bízzanak.

Teszik mindezt úgy, hogy az önkormányzatnak van mozgástere a saját maga által kinevezett, és a DVCSH által fizetett felügyelőbizottsági tagjai révén érvényesíteni az ellenőrzési jogát.

De nem ez történt. Vajon miért nem? Vajon miért nem jó egy „csak” többségében önkormányzati tulajdonú társaság, s miért cél az, hogy a szolgáltatás kizárólag önkormányzati tulajdonban legyen. Az alábbiakban megpróbálunk ezekre kérdésekre válaszokat adni.

 

Vajon mi célból hazudik a polgármester?

Pintér Tamás a kockás takarós nagymamákért, és az ágyban fekvő kisdedekért aggódik, egy igazi lánglelkű hősnek mutatja magát, de valójában hazudik. Azt nem mondjuk, hogy reggel, délben és este, de majd meglátják, elég gyakorta, ha a dunaújvárosiak távhő-ellátásáról van szó.

 

Haverok, buli… egyre kevésbé átlátszó üvegzsebek

A Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. többségi önkormányzati tulajdonban van, de ahogy az elmúlt húsz évben, úgy most sem, kérésre sem foglalkoztat önkormányzati kisbarátokat, barátnőket, rokonokat és még kevésbé ad ki százmilliós nagyságrendű baráti tanácsadói megbízásokat. Mert van másik, magán(!)tulajdonosa. Ha a DVCSH nem akar ebben közreműködni, akkor erre kéznél van a teljes egészében önkormányzati tulajdonú DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. (DVG).  Viszont a megbízások, állások finanszírozására feltehetően már nem elegendő az ott lévő pénz, a távfűtés megszerzésével gondolják a forrásaikat bővíteni.

Kérdés: Tudják-e hogy a polgármesternek, önkormányzati képviselőnek hány hozzátartozója dolgozik a DVG Zrt-nél? 

Társaságunk közérdekű adat kérés keretében megkérte a fenti kérdésekre vonatkozó közérdekű adatokat az Önkormányzattól és a DVG Zrt-től. A válaszokat – akár önkéntesen kerül megadásra, akár peres úton kell kikényszeríteni – közzé tesszük.

 

Hogyan akarják tönkretenni városunk cégét?

Az előbbiekben azt próbáltuk bemutatni, hogy miért áll útjában Pintér Tamásnak a DVCSH Kft., és miért szeretné, ha kizárólag a saját befolyása alatt álló DVG lenne a szolgáltató cég. Most bemutatjuk azt is, hogy milyen eszközökkel, hazugságokkal próbálja mindezt elérni.

 

Ne fizess, s utána hazudj róla

Kezdetnek azt kellett hazudni, hogy a DVCSH alkalmatlan, nem jól végzi a távhőszolgáltatást. Ehhez elővesz – kellően demagóg módon- néhány gyermekintézményt, óvodát, bölcsödét. Ezekben az intézményekben az Önkormányzat által kért – több éves gyakorlat szerinti – hétvégi fűtéscsökkentés pénteken ebéd után kezdődik, ahogy a felfűtés sem hétfő reggel, hanem vasárnap délután indul. Polgármester tudja ezt, de a hangulatkeltéshez elégnek gondolja, hogy azt terjeszti, gyerekek fagynak meg a városban.

Azt persze igyekszik letagadni, hogy akkor már több mint egy esztendeje nem fizetett a város a fűtésért és a melegvízért. A tartozások egy része már jóval meghaladta a 60 napot, a felújítások összege se került megfizetésre. Gyakorlatilag visszaélt saját többségi tulajdonosi jogaival, és azzal, hogy nem fizetett a saját cégének, elkezdte ellehetetleníteni annak létét.

 „Sem Dunaújváros önkormányzatának, sem az általa fenntartott intézményeknek nincs 60 napon túli lejárt tartozása a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. felé” (közlemény dunaujvaros.hu 2021.02.05.) – így reagált a Városháza a szolgáltató közleményére. Ez év február 09. napján sajtótájékoztatón kiadott közleményben pedig a polgármester egyenesen azt állította, hogy az önkormányzatnak nincs tartozása a DVCSH felé.

De akkor árulja el valaki, hogy vajon miért utaltak az önkormányzat és intézményei 2021. január 31. fizetési határidejű lejárt tartozásokra, a február 09-i sajtótájékoztató napján és azt követően mindösszesen 33.456.199 forintot? (melléklet) Ha később fizetett, hogy tudott belehazudni Pintér Tamás a dunaújvárosiak szemébe úgy, hogy tudomása volt arról is, hogy 1,5 milliárd forint összeget meghaladó, további közműdíj tartozása is – igaz az Önkormányzat által vitatni próbált – fennáll az Önkormányzatnak a DVCSH felé.

 

Csak az igaz, amit a polgármester annak tart

Kihasználva a veszélyhelyzeti felhatalmazást, a polgármester egyszemélyben felmondta a DVCSH 25 éves határozott idejű távhőszerződését.

A fogyasztóknak, a távhőt igénybe vevőknek azt hazudta, hogy a felügyeleti jogkört gyakorló Kormányhivatal, – amely a polgármester szerződésfelmondását jogellenesnek minősítette – politizál, nem ért hozzá. Kiemelte, hogy nem is kell a jogsértésre történő felhívással foglalkozni, azt csak le kell irattározni.

A Székesfehérvári Törvényszék, amely polgármester felmondása ellenére a DVCSH birtokában tartja a távhőrendszert, tovább nehezíti a polgármester dolgát.  Hiszen nem jogerősen még, de úgy dönt, hogy a két cég közti per befejeztéig folytassa a DVCSH a szolgáltatást tovább.

Polgármester nem csügged, nem baj, azt hazudja, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) az erősebb, és a bíróságok és törvények felett áll.

Pintér Tamásék egy budapesti ügyvéd szervezésében jegyzőt utasítva önbíráskodásba kezdtek.  Erőszakos betöréssel próbálnak birtokba kerülni, amikor ebben is lebukik, azt hazudja, erről a bűncselekményről elterelve a hangsúlyt, hogy a DVCSH másik tulajdonosa bűnöző. A betörés tényét és egy harmadik fél ingatlanának erőszakos elfoglalását a DVG is elismeri, sőt még büszkélkednek is vele, miközben a DVCSH által választott törvényes úton zajló jogorvoslatok pedig lassan haladnak. (A teljes hatósági, bírósági dokumentáció a DVCSH honlapján a hatósági ügyek alatt olvasható.)

 

Senki ne fizessen – de a polgármester azért igen

Közben kapóra jön nekik, hogy a MEKH egy tisztségviselője – MEKH hivatalos eljárásokon kívüli – tájékoztatásait félremagyarázva, a távhődíjak nem fizetésére hívja fel saját maga közvetlenül és szóvivője útján is a fogyasztókat. Teszi ezt annak tudatában, hogy a júliusi számlák átlagos fizetendő összege 10-12 ezer Ft, azonban ennek behajtási költsége elérheti a 30 ezer Ft-ot is.

Azonban a polgármester az irányadó precedens értékű bírósági ítéleteket is ismeri, így saját maga is a DVCSH-nak fizet. A polgármester lebukik, és a hazugságot egy másik hazugsággal próbálja elleplezni, miközben alpolgármesterei, közgyűlési képviselői közül azóta többen már az augusztus hónapra szóló tárgyhavi számláikat is megfizették a DVCSH részére.

Először azt állítja, hogy a DVCSH balkáni módszerekkel szedi be a díjakat, mert tőle is így emelték le, majd ezt követően két óránként változnak az előadott verziói és nyilatkozatai.

A valóság a következő: Dunaújváros polgármestere a számlához csatolt „csekken” található QR kód használatával önkéntesen, saját maga által indított tranzakcióval egyenlítette ki a júliusi tárgyhavi számláját. Tehát maga fizetett, s nem vette el tőle senki. Tehát DVCSH-t vádolva, hazudott! (melléklet)

 

Hová vezet mindez?

Látjuk, mert láttatják, hogy gyűlnek a DVG-nél is a költségek, a fizetnivalók. Nem a távhőszolgáltatás valós költségei, hiszen azt továbbra is a DVCSH fizeti, hanem a már korábban jólfizető beosztásokba került barátok, haverok, politikai megbízottak illetőleg egyéb szolgáltatásra is képes tanácsadók költségei.  

A távhőt, a villamos energiát, a vizet továbbra is a DVCSH vásárolja meg, fizeti a szolgáltatást végző szakembereket.  Ilyen költsége a DVG-nek nincs.

Csak egy a bökkenő, a távhőszolgáltatás egyre kevésbé lesz jó üzlet.

A távhőszolgáltatás árbevételei ugyanis az utóbbi három évben egyre kevésbé fedezik a tényleges költségeket. Ha a polgármester ezt együtt kezeli azzal a ténnyel, hogy a földgáz irányadó tőzsdei jegyzési ára jelenleg (augusztusban!) 2,5-szerese a februári árnak, és még tovább emelkedik, akkor beláthatja, hogy ennyit hazudni a távhőbevételek megszerzésért már nem is annyira érdemes.  

Azzal pedig, hogy nemfizetésre szólítja fel  a városunk lakóit, azt érheti el, hogy bevétel híján  télen nem lehet miből megvenni a megemelt árú gázt, a gázzal termelt távhőt,  így a legjobb szándék mellett is hidegek lesznek a dunaújvárosi lakások, akárki fogja  is akkora működtetni. 

Vajon, akkor mit fog a reszkető dunaújvárosiaknak Pintér Tamás hazudni?

 

Neszmélyi Loránd
ügyvezető igazgató

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

 

Mellékletek: