Friss! Pünkösdi jókívánságok Pintér Tamásnak

Tovább a részletekre »

Szakmai problémák a DVG Zrt. fűtés elszámolásában

2022.08.24.

A DVG Zrt. az elmúlt hetekben kézbesítette a 2021/2022 fűtési idény éves hődíj elszámoló számláit a fogyasztóknak. Ezek a számlák a takarékoskodni próbáló dunaújvárosi fogyasztók közfelháborodására egységesen, fűtött légtér alapján felosztott mennyiségekkel készültek el.

A DVG-nél érthetetlen módon nem alkalmazták az évtizedekkel ezelőtt bevezetésre került költségosztók szerinti megosztást, továbbá számos, szakmai hozzá nem értésüket igazoló hibákat vétettek. Ezekre a hibákra kívánjuk felhívni figyelmüket:

Korábbi nyilatkozatunkban már rámutattunk: a társasházakkal kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott, költségosztók szerinti elszámolás nélkül a fogyasztóknak esélyük sincs a tényleges fogyasztásuk alapján megfizetni a távhőt. Sajnos ezzel a módszerrel, igazságtalanul azokkal a fogyasztókkal fizettetik meg a pazarló emberek többletfogyasztását, akik az elmúlt télen is spóroltak, a kisnyugdíjasok, akik inkább fáznak, csakhogy ne kelljen ráfizetniük az elszámoláskor, de azok a fogyasztók, akik nem használják a lakás minden helyiségét, vagy nem is laknak életvitelszerűen ingatlanjukban, szintén magasabb összegű számlát kaptak.

A DVG azt mondja nyilatkozatában (dunaujvaros.com), hogy a légteres elszámolás nem igazságtalan, állításuk szerint ekkor is figyelembe veszik a fogyasztást. Ennek a légteres elszámolásnak is a hőközponti fogyasztás az alapja, de a lakók közötti fogyasztási különbségekre nincs tekintettel.  Pontosan az alapelv sérül, a költségek igazságos, tényleges fogyasztás szerinti elosztása. Különösen sérelmes, hogy a légtér alapú elszámolásnál nem érvényesülnek a 157/2005 (VIII.15.) kormányrendelet 6. sz. melléklete szerint biztosítandó, zárószinti, szélső, sarokhelyiségekre vonatkozó, vagy égtáj szerinti korrekciós tényezők sem! 

A magát 2021. július 01-től távhőszolgáltatónak nevező DVG – csak utólag, 2021. július 23-án értesült a MEKH visszamenőleges, továbbra is per tárgyát képező nem jogerős kijelöléséről – egy év elteltével is adatátadás hiányával magyarázza az elszámolásokban vétett szakmai hibákat. Olyan nyitó mérő állásokat hiányolnak, amelyek a szolgáltató váltás során kötelezően előírt leolvasási feladatok elvégzésével, illetve a DVG által lepecsételt, lelakatolt hőközpontokban található hőközponti naplókban rögzített havi leolvasási adatokból is rendelkezésükre kell, hogy álljanak. Ha pedig nincsenek birtokukban a nyitó mérőállások, akkor mire alapozva állított ki a több mint 20 ezer dunaújvárosi fogyasztó részére elszámoló számlákat? Ha nem kapott, nem fért hozzá az adatokhoz, akkor vajon alkalmasak-e a számlákban feltüntetett nyitó mérő állások az elszámolásra?

A DVCSH-ra, közös képviselőkre, lakásszövetkezetekre, vagy akár a költségosztást végző ISTA-ra, vagy Techem-re mutogatás helyett figyelmesen el kellene olvasni és be is tartani a Pintér Tamás polgármester irányítása alatt álló, 100 % önkormányzati tulajdonú DVG Zrt-nek a DMJV 24/2021 önkormányzati rendeletében és saját Üzletszabályzatában leírtakat.

A DMJV 24/2021. (VI.28.) önkormányzati rendelete szerint: 13.§ (2) „A költségosztásra szolgáló berendezéseket (almérőket, mellékmérőket, költségmegosztókat) a közszolgáltatási szerződésben, vagy az Üzletszabályzatban rögzített éves elszámolási ciklusnak megfelelően kell leolvasni.”

A 17.§ szerint amennyiben az ingatlan költségosztóval rendelkezik, akkor az alapján kell elszámolni, a légtér alapú számlázás csak fűtési költségosztók hiányában lehet alkalmazni.

A DVG Üzletszabályzatának 4.10.12. pontja szerint: „Épületrészenkénti díjmegosztás esetén a fűtési hődíj épületrészenkénti (lakásonkénti) megosztásának arányait (módját) az épületrészek tulajdonosainak megállapodása alapján a Felhasználó képviselője közli a Társasággal, a jóváhagyott költségfelosztást átadja a Társaságnak azzal, hogy a Díjfizetők részére készítse el a fűtés elszámoló számlákat. A Társaság 30 napon belül elkészíti az elszámoló számlákat.” „Megállapodás hiányában a Társaság a felhasznált fűtési hőenergia díját az épületrészek légtérfogata arányában osztja szét a Díjfizetők között.” 

A DVG semmibe vette saját Üzletszabályzatát és a helyi rendeletet is, illetve a fogyasztókkal szembeni kötelezettségeit is elmulasztotta, amikor az érvényes megállapodások és a rendelkezésre álló adatok ellenére mégis fűtött légtérfogat alapján számolt el!

Amennyiben a cél a korrekt, szakmailag megalapozott, jogszabályoknak és közszolgáltatási szerződésekben foglaltaknak megfelelő elszámolások elkészítése, akkor a mindkét szolgáltató szolgáltatási időszakát is érintő elszámolások esetében, hozzáértő emberek egyszerű matematikai művelettel kiszámíthatták volna, hogy időarányosan melyik szolgáltatási időszakra mekkora mennyiség juthat. Természetesen ezen elv szerint a költségosztás is elvégezhető lett volna.

A félreértések elkerülése érdekében tisztázzuk: azzal, ha az önkormányzat javaslatára más költségosztó céggel kötnek szerződést a társasházak, a probléma akkor sem oldódik meg, hiszen azok is légteres megosztással kapták meg az elszámolásokat, akiknek már most is van élő szerződése a költségosztásra! A DVCSH által átadott, a társasházak által igazoltan a DVG felé továbbított költségosztási adatokat is figyelmen kívül hagyta, annak látszatát is kerülve, hogy tényszerű, igazságos elszámolást készítsenek.

Ahogy korábban, már láthattuk, most újra beigazolódott, hogy sem a DVG ügyviteli rendszere, sem munkavállalói nem alkalmasak a jogszabályi előírásoknak megfelelő számlák kiadására. Abban pedig senki se reménykedjen, hogy az elmúlt fűtési idény fogyasztását újraszámolják és kompenzálják azokat, akikkel most megfizettették a „pazarlók” túlfogyasztását.

A probléma továbbra is a szakmai hozzáértés hiánya, aminek ékes példája az egyik társasház, ahol az épület hőmennyiségmérőjén mért fogyasztáshoz hozzáadták a melegvíz hőfelhasználását mérő almérőn mért mennyiséget. Ezzel az egyszerű, de hibás művelettel a 160 lakásos társasház lakóit a DVG összesen közel 3,5 millió forinttal akarja megkárosítani…

A fogyasztásmérő leolvasásokkal egyébként is problémájuk lehet, hiszen még az éves elszámoláshoz sem érezték szükségesnek a használati melegvíz mérők leolvasását, ahogy azzal sem vesződtek sokat, hogy az elszámolási időszakban a használati melegvízhez ténylegesen felhasznált hőt, annak fajlagos értékét kiszámolják. Elgondolkodtató, hogyan lehetséges az, hogy a fajlagos érték minden egyes hőközpont elszámolásában pontosan megegyezik a részszámlákban érvényesített 0,21 szorzóval.

Végezetül: Bár a DVG a július 01-i induló állásra nem alapozhatná számlázását, – tekintve, hogy ebben az időpontban még tudomása sem volt a MEKH határozatáról – az igazságos, költségosztók szerinti elszámolások elkészítéséhez a szükséges adatok a DVG rendelkezésére állnak, ezért forduljanak a lakásszövetkezetükhöz, közös képviselőikhez, akik a társasházak lakói nevében kérhetik a DVG Zrt.-től a fűtés elszámolások módosítását.

Mivel a megalapozott, jogszabályoknak megfelelő számlák elkészítéséig az ilyen „szakmai” háttérrel kiadott, az önkormányzati rendeletet, közüzemi szerződéseket semmibe vevő számlák nem alapoznak meg fizetési kötelezettséget, ezért javasoljuk, hogy azok kifizetését ne teljesítsék!

Tisztelettel:

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.