Friss! Pünkösdi jókívánságok Pintér Tamásnak

Tovább a részletekre »

Tájékoztatás a számlák megfizetéséről, költségekről, kamatokról

2021.08.31.

A Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. áttekintette a 2021. július, augusztus hónapokban Dunaújvárosban végzett távhő és használati melegvíz szolgáltatásra kiszámlázott díjak megfizetését.

Az önkormányzat, önkormányzati képviselők és DVG Zrt. a távhőszolgáltatási számlák meg nem fizetésére szólították fel fogyasztóinkat, ennek következtében a korábbi időszakhoz képest a fogyasztói kintlévőség július hónapban növekedésnek indult, augusztus hónapban tovább növekedett, ez pedig veszélyezteti a városi távhő és használati melegvíz szolgáltatás folyamatosságát, biztonságát.

A folyamatos, jelentős költségeket igénylő szolgáltatás – ide kell érteni a városi ivóvíz-csatorna és szennyvíztisztítási szolgáltatásokat is – fenntartása, gazdálkodásunk egyensúlyának helyreállítása érdekében meg kellett kezdenünk a távfűtési számlákat meg nem fizető fogyasztók – fizetési felszólítások útján történő – értesítését tartozásukról, mely után már rövid határidővel ügyvédi fizetési felszólításra is sor kerül.

A felszólítások eredménytelensége esetén jelentős többletköltségeket – késedelmi kamat, adminisztrációs többletköltség, hátralék nyilvántartásba vételi díj, behajtási eljárások költsége (melyek értéke összességében fogyasztónként meghaladhatja a 20.000,- Ft-ot is) – eredményező peres eljárások kezdeményezésére kényszerülünk, fizetési meghagyások kibocsátása mellett legkésőbb szeptember hónap 10. napjáig.

Társaságunk a számlák felülvizsgálata során azt is megállapította, hogy Pintér Tamás polgármester és több önkormányzati képviselő, valamint a DVG Zrt. egyes vezetői a július hónapot követően az augusztus hónapról szóló távfűtés, melegvíz szolgáltatás számlájukat is teljes összegben megfizették, így őket többletköltség nem terheli.

A polgármester, de a képviselők többsége is közleményeikben, személyes – fogyasztók jelentős számát érintő – megnyilvánulásaikban úgy hívják fel a fogyasztókat a nem fizetésre, hogy közben saját maguk magánemberként, fogyasztóként a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft., mint valós szolgáltatást nyújtó felé teljesítik fogyasztással arányos fizetési kötelezettségeiket.

Tisztelt Távhő Fogyasztó!

Tájékoztatásaink alapján amennyiben Ön úgy dönt, hogy a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna Hőszolgáltató Kft., mint valós szolgáltatást nyújtó által, a fogyasztásukkal arányosan kibocsátott július, augusztus havi számlák eddig nem teljesített tőke összegét hiánytalanul megfizeti, az eddig felmerült többlet költségeink, kamatok Önnel szemben nem kerülnek érvényesítésre, azokat külön eljárásban, a késedelmet okozókkal szemben érvényesítjük.

A költségek és a késedelmi kamat elkerülése érdekében kérjük, a hirdetményünk mellékletében található nyomtatványt társaságunk címére megküldeni szíveskedjen.

Dunaújváros, 2021. augusztus 31.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

Kapcsolódó dokumentumok: