Friss! Pünkösdi jókívánságok Pintér Tamásnak

Tovább a részletekre »

Tájékoztatás a számlák megfizetéséről

2021.08.13.

Társaságunk a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. felülvizsgálta, összegezte a 2021. július hónapban Dunaújváros közigazgatási területén végzett távhő és használati melegvíz szolgáltatásával kapcsolatosan kibocsátott fogyasztói számlák megfizetését.

Az önkormányzat, önkormányzati képviselők és DVG Zrt. a távhőszolgáltatási számlák meg nem fizetésére, illetőleg nem társaságunknak megfizetésre történő jogsértő és önbíráskodást megvalósító felhívásai következtében folyó év korábbi hónapjaihoz képest a fogyasztói kintlévőség növekedésnek indult. A folyamatos, jelentős költségeket igénylő szolgáltatás – ide kell érteni a városi ívóvíz-csatorna és szennyvíztisztítási szolgáltatásokat is – fenntartása, a szolgáltató gazdálkodásának egyensúlya érdekében a társaságunk megkezdte elsősorban a távfűtési számlákat meg nem fizető fogyasztók – fizetési felszólítások útján – értesítését tartozásukról.

A felszólítás eredménytelensége esetén jelentős többletköltségeket – késedelmi kamat, adminisztrációs többletköltség, hátralék nyilvántartásba vételi díj, behajtási eljárások költsége – eredményező peres eljárások kezdeményezésére kényszerülünk, fizetési meghagyások kibocsátása mellett.

A számlák felülvizsgálata során azt is megállapította társaságunk, hogy a 15 önkormányzati képviselőből 8-an távfűtéssel érintett ingatlanokban fogyasztóink.  Közülük mindegyik – a polgármester, gazdasági alpolgármester és mind a hat  érintett képviselő a július hónapról szóló távfűtés szolgáltatás számlájukat – kivétel nélkül – teljes összegben megfizették, így őket többletköltség nem terheli.

Ugyanakkor közleményeikben, személyes – fogyasztók jelentős számát érintő – megnyilvánulásaikban tehát úgy hívják fel és buzdítják a fogyasztókat elkerülhetetlen többletköltségeket eredményező nem fizetésre, szolgáltatást nem nyújtó harmadik fél részére fizetésre, fogyasztói adataik átadására, hogy közben saját maguk magánemberként, fogyasztóként a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft., mint valós szolgáltatást nyújtó felé teljesítik fogyasztással arányos fizetési kötelezettségeiket.

Dunaújváros, 2021. augusztus 13.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.