Friss! A DVCSH Kft-nek továbbra is van távhőszolgáltató engedélye

Tovább a részletekre »

Tájékoztatás – Csatorna rákötés június 1-től

2021.05.28.

Június 1-től lehet rácsatlakozni az Északi Lakóterület elkészült csatornahálózatra

A kivitelező Mészáros és Mészáros Kft. elkészült az Északi Lakóterület csatornahálózatának kiépítésével. Az érintett körülbelül 400 ingatlan 2021. június 1-től tud csatlakozni a hálózatra. Ennek pontos menetét az alábbi tájékoztató tartalmazza.

A házi szennyvízvezeték kiépítése vagy kiépíttetése az ingatlantulajdonos feladata. A házi szennyvízvezeték és tisztítóidom összekötése, azaz a közcsatornára történő rákötés csak az üzemeltető Dunaújvárosi Víz-,Csatorna-Hőszolgáltató Kft. jelenlétében vagy ellenőrzése, szakfelügyelete mellett történhet meg.

A meglévő szennyvízbekötésre történő csatlakozás műszaki ellenőrzése kezdeményezhető elektronikus módon a csatornarakotes@dvcsh.hu e-mail címen a „Szennyvíz-bekötés ellenőrzésre jelentkezés” nyomtatványt kitöltve, írásban a postacímükre küldött levélben ill. személyesen a DVCSH Kft.  ügyfélszolgálati irodáiban leadott „Szennyvíz-bekötés ellenőrzésre jelentkezés” nyomtatványt kitöltve.

 

A házi szennyvízcsatorna kiépítésére, ill. a tisztítóidomra történő rákötésre javasoljuk, ill. elfogadjuk az alábbi szakkivitelezésre jogosult szakembereket.

  • Gráczer Zoltán telefon: (20) 417-0224
  • Spekker József telefon: (20) 337-7753
  • Szűcs István telefon: (20) 973-2172

Természetesen elfogadjuk más szakkivitelező által történő rákötést is, amennyiben az a vállalkozó vagy cég rendelkezik erre a munkára kivitelezői jogosultsággal.

A rákötés elvégzése után a kivitelezőnek a szakszerűségről céges kivitelezői nyilatkozatot kell adnia, amelyet vagy a kivitelezőnek vagy a fogyasztónak kell személyesen átadnia a DVCSH Kft. képviselőjének.

A szennyvíz bekötés műszaki átvétele, csak ezután lehetséges, amelynek bruttó díja: 6.540 Ft.

A műszaki átvétel során a DVCSH Kft. szakemberei az elkészült bekötést nyílt árokban tekintik meg, és a rákötésről fényképet készítenek. Csak a szabályos, műszakilag megfelelő kivitelezés után van lehetőség a szennyvízcsatorna betemetésére, amelyre a DVCSH Kft. szakemberei adnak a helyszínen engedélyt. Amennyiben a fogyasztó már betemette az elkészült csatlakozást, akkor a műszaki átvétel nem lehetséges, a fogyasztónak azt újból ki kell ásnia, hogy az átvétel megtörténhessen.

A Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft. a szolgáltatási pont és környezetének készre jelentését követő szemle során szemrevételezéssel ellenőrzi az ingatlanon belül megvalósított házi szennyvízhálózatot is, amely kizárólag a következő szempontokra terjed ki:

  • nem helyezhető üzembe a szennyvízbekötés, ahol az ingatlanon belüli csatornahálózatra csapadékvíz rávezetés van, valamint ahol a szennyvíztárolótól nem teljesen elkülönülő házi-illetve csatlakozó szennyvízhálózat épült;
  • nem terjed ki az ellenőrzés az ingatlantulajdonos üzemeltetésében maradó belső szennyvízcsatorna-hálózatra, annak műtárgyaira és szerelvényeire (pl. visszacsapó-szelep stb.).

A műszaki átvétel során a DVCSH Kft. szakemberei rögzítik a vízmérők adatait és a vízmérők állásait is, és a fogyasztó aláírásával igazolja a műszaki átvételt és a vízmérő állásokat, amely alapja lesz szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatásra vonatkozó a számlázás elindításának. Természetesen a DVCSH Kft. megküldi az erre vonatkozó szolgáltatási szerződést is.

Fontos tudnivalók a rendszerrel kapcsolatban

  • A házi kisátemelő szivattyújának villamos energia ellátását a fogyasztónak kell biztosítania, ehhez azonban külön mérőóra nem kell.
  • Gravitációs rendszerű törzshálózat esetében társaságunk, csak az ingatlan előtt húzódó szennyvíz-törzshálózat fedlapszintje feletti szifonszinttel rendelkező lefolyókba jutó szennyvíz károkozás nélküli elvezetését biztosítja. Fedlapszint alatti szifonszinttel rendelkező lefolyók esetén az ingatlan elöntés elleni védelmét –visszaáramlás elleni műszaki védelem beépítésével –a felhasználó, illetve a tulajdonos biztosítja.
  • A szennyvíz-törzshálózatba csak a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló kormányrendelet vagy hatóság határozatában meghatározott minőségű szennyvíz, illetve szennyező anyag vezethető be.
  • Elválasztott rendszerű szennyvíz-elvezető műbe csapadékvizet, vagy altalaj szivárogtatóval (dréncsövezés) összegyűjtött vizet, egyesített rendszerű szennyvíz-elvezető műbe a víznyelőn keresztül szennyvizet, továbbá elválasztott rendszer esetén csapadékvíz-elvezető műbe szennyvizet juttatni tilos!
  • Szennyvíz bekötővezetéket zárt szennyvíztárolón vagy szikkasztón keresztül sem az egyesített, sem pedig az elválasztó rendszerű szennyvíz közcsatornába bevezetni nem szabad.

A házi bekötéseknek két típusa van. A telken belül, a szennyvíz kivezetés házból való kilépésének a szennyvíz gerinchez vonatkoztatott magassági eltérése határozza meg, hogy milyen típusú bekötésre van szükség.

Amennyiben magasabban van, úgy nyomott bekötés kerül kiépítésre – amelyet az alábbi ábra szemléltet:

A nyomott bekötésnél egy – 1 méter átmérőjű – házi szennyvíz átemelő kerül beépítésre. A szivattyú egy műanyag tartályban van elhelyezve, amelyet a föld alá ásnak be. Ennek vezérlését és energia ellátását a kivitelező építi ki a szennyvíz csatornába vezető nyomott szennyvízvezetékkel együtt. A fogyasztót terhelő költség a ház villamos hálózatának és a szivattyú vezérlőnek az összekötése. A szivattyú áramfogyasztása egy hidroforéval egyenértékű, az üzeme nem folyamatos.

Amennyiben a kilépési pont magasabban van. úgy az ingatlan gravitációs bekötést kap – amelyet az alábbi ábra szemléltet:

 

A gravitációs házi bekötésnél a kivitelező cég egy 30 cm átmérőjű műanyag tisztító idomot telepít az ingatlan telekhatárától 1 méterre, a telken belül. Az épület és a tisztító idom összekötése a fogyasztó feladata. Ennek a feladatnak az elvégzésére ajánlott szakemberek listája fent olvasható.

 

Ha további kérdése merülne fel a témában, akkor bővebb felvilágosítást a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft. Műszaki igazgatóságán kaphat.

Az ügyfélfogadás helye: Dunaújváros, Építők útja 1. I. emelet

Ügyfélfogadás ideje: kedd és csütörtök: 8.00 -14.00 óra között

Ebédidő: 11.30 – 12.30 óráig

Telefonszám: (25) 510-124 és a (25) 510-113

Kapcsolódó dokumentumok: