Friss! A DVCSH Kft-nek továbbra is van távhőszolgáltató engedélye

Tovább a részletekre »

Tájékoztató

2015.01.14.

a módosított Távhőszolgáltatási Törvény végrehajtásáról szóló – és egyben a fűtési költségmegosztás szabályozásának változásáról

Ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmüket, hogy a Kormány 559/2013. (XII. 31.) rendelete 2014. január 1. napjától az alábbiak szerint módosította a Távhőszolgáltatási Törvény végrehajtásáról szóló – és egyben a fűtési költségmegosztás szabályozását is tartalmazó – 157/2005. (VIII. 15.) kormányrendelet 23/A. § (2) bekezdését:

23/A.§ (1) E rendeletnek a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 104/2011. (VI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Korm. rendelet) megállapított 17/A-17/H. §-át – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2011. szeptember l-jét követően induló első elszámolási időszak kezdetétől kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a Mód. Korm. rendelettel megállapított rendelkezései alapján a tulajdonosi közösség és a megbízott közötti, a Mód. Korm. rendelet hatálybalépése előtt kötött szerződéseket legkésőbb a 2014. január 1-jét követően induló első elszámolási időszak kezdetéig kell módosítani.

A fentieknek megfelelően tehát azokban az épületekben, ahol az elszámolási szerződés a 157/2005. (VIII. 15.) Kormányrendeletet módosító 104/2011. (VI. 29.) számú Kormányrendelet 2011. július 7-i hatályba lépését megelőzően került megkötésre, a szerződések módosítására van szükség. A szerződés módosítás során a szerződés mellékletét képező Nyilatkozatban rögzíteni szükséges a légtérfogat arányában felosztandó költséghányadot (amely legalább 30 % de legfeljebb 50 % közötti érték lehet), mely döntés a lakóközösség belső szabályzatának rendelkezéseivel összhangban küldöttgyűlés vagy társasházi közgyűlés hatáskörébe eshet.

A fenti rendeletmódosítás azonban nem csupán az elszámolási szerződések módosítását teszi szükségessé. A következő elszámolási időszaktól kezdődően a Kormányrendelet előírásait kötelező jelleggel alkalmazni kell, amely komoly feladatot jelent mind a Lakóközösségek mind pedig a költségmegosztási szolgáltatást végző Szolgáltató számára.

A rendeletből következő legfontosabb változások a következők:

  • a fűtött légtérfogat arányában felosztandó hányadnak 30 % és 50 % közé kell esnie [17/E. § (1)],
  • kötelezően alkalmazandóak a rendelet szerinti korrekciós tényezők [17/E. § (1)],
  • a műszaki okokból költségmegosztóval fel nem szerelhető hőleadó készülékeket az elszámolás során teljesítményarányos számítással figyelembe kell venni [17/E. § (2)].

Fentiek alapján minden egyes hőközpontra kapcsolt épület felhasználóját (Társasházat vagy Lakásszövetkezetet) a 2014/2015. évi hőelszámolás előtt Társaságunk meg fogja keresni a hőszolgáltatási szerződés mellékletét képező Nyilatkozat egyeztetése és aláírása érdekében.

Dunaújvárosi Víz-,Csatorna-Hőszolgáltató Kft.