Friss! Pünkösdi jókívánságok Pintér Tamásnak

Tovább a részletekre »

Tájékoztató a számlák fizetéséről

2021.11.13.

Tisztelt Fogyasztóink!

Az alábbiakban reagálunk Medgyesi Miklós sajtótájékoztatóján elhangzott állításaira.

A Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. (továbbiakban DVCSH Kft.) határozottan fenntartja korábbi állításait, miszerint 2021. július 1. és szeptember 30-a között a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban DVG Zrt.) – hiába lett kijelölve távhőszolgáltatónak – semmilyen távhőszolgáltatási tevékenységet nem végzett, nem ő fizette, nem ő viselte a szolgáltatással járó költségeket, teljesítés nélkül pedig nem jogosult számlázni.

Medgyesi Miklós nyilatkozatában hamisan állítja, hogy a DVG Zrt. rendelkezik a szolgáltatás biztosításához szükséges szerződésekkel. Állítása nem attól lesz hiteles, ha azt az Önkormányzat képviseletében teszi meg, hanem attól, ha azt alá is tudja támasztani. Ha léteznének ilyen szerződések, azok miért nem olvashatók a DVG Zrt. honlapján. Például a vízre vonatkozó szerződést a DVCSH Kft.-vel – mint Dunaújváros vízszolgáltatását ellátó társasággal – kellett volna megkötnie.   Nyilatkozzuk, hogy a DVG Zrt. a használati melegvíz előállításához szükséges ivóvíz és csatorna szolgáltatásra, valamint távhőtermelőként a hőtermelő létesítmények vízellátására a mai napig nem kötött szerződést társaságunkkal.

Előző tájékoztatónkban részleteztük, hogy milyen adatok igazolják a tömeges adatlopást, illetve hogy a DVG Zrt. által kiállított számlák nem felelnek meg az jogszabályi előírásoknak sem.

A DVG Zrt. – a nagyságrendileg 45 ezer lakosú város megválasztott polgármestere és kinevezett jegyzője segítségével – erőszakkal foglalja el a magántulajdonban lévő létesítményeket, szerződések nélkül, változó mértékben ugyan, de folyamatosan lopja a szolgáltatáshoz nélkülözhetetlen vizet, áramot, földgázt és hőt, melyek a hőközpontok működéséhez elengedhetetlenek. A költségek vállalása, megfizetése nélkül kiállított számlái elkészítéséhez a DVG Zrt. a fogyasztók személyes adataihoz adatlopással juthatott hozzá, mivel azokat a DVCSH Kft. a per lezárultáig nem adja, adhatja  át.

A DVG Zrt. számlái vizsgálata során megállapítható:

  • A DVG Zrt. számláiról hiányzik a fogyasztói szerződés szerinti egyéni folyószámla száma, mely nélkül az azokra teljesített befizetések beazonosíthatatlanok, a befizetett összegek akár el is veszhetnek.
  • A DVG Zrt. adatlopásából következően szükségszerűen nem nyomon követhető az adat és fogyasztói befizetések nyilvántartása és törvénysértő eljárásai miatt nincs biztosíték arra, hogy a befizetések elszámolása jogszerűen fog megtörténni.
  • Emlékeztetnünk kell a Tisztelt Fogyasztókat, Dunaújváros polgármestere nyilatkozta, hogy a DVCSH Kft-nek befizetett számlákat a DVG Zrt. befizetés igazolása esetén elfogadja, ígéretük ellenére minden fogyasztónak határidőre fizetendő számlát küldtek meg. Ennyit ér a Polgármester szava.
  • A DVG Zrt. számláinak ellenértéke addig van biztonságban, míg a fogyasztó magánál tartja, így kérjük hogy a DVG által kibocsájtott számlákat ne fizessék be a jogi eljárások lezárulásáig.

Amennyiben Ön a társaságunk által kiadott számlákat rendezi, nem kerülhet olyan helyzetbe, hogy ugyanazért a szolgáltatásért másodszor is fizetnie kelljen! A kiszámlázott díjakkal és a beérkezett befizetésekkel a régi és az új szolgáltató köteles elszámolni egymással a fogyasztók zaklatása nélkül!

Tisztelettel: Neszmélyi Loránd

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.