Friss! DVG fizetési emlékeztetőjéhez…

Tovább a részletekre »

Tanúsítvány

2015.07.31.

A DVCSH rendszere megszerezte a törvény által előírt tanúsítványt.

A Dunaújvárosi Víz-,Csatorna- Hőszolgáltató Kft. tájékoztatja felhasználóit, hogy a számlázási rendszere a víziközművekről szóló 2011. évi CCIX. tv. 63. §. (5) bekezdése, valamint ehhez kapcsolódóan az elektronikus információbiztonságról szóló 2011. évi L. tv. és a 77/2013. NFM rendelet szerinti tanúsítvánnyal 2015. július 1-től rendelkezik.
A hivatkozott jogszabályok szerint számla kiállítására csak olyan informatikai rendszer felhasználásával kerülhet sor, amely biztosítja a díjak hibátlan kiszámítását végző rendszerelemek zártságát, és megakadályozza a számlázási rendszerhez történő jogosulatlan hozzáférést, valamint a számlázási információk észrevétlen módosítását. A számlázási rendszernek továbbá meg kell felelnie az általános információbiztonsági zártsági követelményeknek is. Ennek érdekében a társaságok adminisztratív, fizikai és logikai intézkedésekkel biztosítják az általános információbiztonsági zártsági követelmények teljesülését.
A meghatározott követelményeknek való megfelelést a tanúsító szervezet a számlázási informatikai rendszerre vonatkozó tanúsítással igazolja. A számlázási rendszerre vonatkozó követelmények teljesüléséről informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftvertermékek és -rendszerek elfogadott hazai vagy nemzetközi informatikai biztonsági módszertanon alapuló tanúsítására akkreditált tanúsító szervezet, a Hunguard Kft. állította ki a tanúsítványt.
A tanúsítványok megtekinthetőek Társaságunk honlapján az alábbi linkekre kattintva:
Dunaújvárosi Víz-,Csatorna- Hőszolgáltató Kft. tanúsítvány

 

Kapcsolódó dokumentumok: