Friss! A DVCSH Kft-nek továbbra is van távhőszolgáltató engedélye

Tovább a részletekre »

Távhő-támogatás : késett a rendelet, késik a támogatás

2008.12.10.

A gázár-támogatási rendszerben már nem alanyi jogon jár a támogatás, hanem az arra jogosultaknak azt igényelni kell. A támogatás ideje minden év január 1-jétől december 31-ig.

A támogatást kérő nyomtatványokat a Magyar Államkincstár juttatta el minden lakóhoz, s hozzájuk is kellett, illetve kell az igénylőknek visszajuttatni. Ugyancsak a Magyar Államkincstár bírálja el az igénylések jogosságát, s juttatja el a szolgáltatókhoz a kedvezményben részesülők és a kedvezmény mértékének a listáját. Új kormányrendeletet alkottak 286/2008 (XI. 28.) számon október utolsó napjaiban, és ebből adódóan már szinte teljes bizonyossággal megállapítható, hogy nem lesz képes januárig elbírálni a kérelmeket a Magyar Államkincstár. Igazolja a késés valószínűségét az, hogy az igénylő lapokat december 15-ig ígéri, hogy kiküldi a szervezet.

A tervezhető késés miatt, aki január 31-ig benyújtja a kérelmét, az visszamenőlegesen január elsejéig  visszamenőlegesen megkapja a megítélt támogatást.

Ezt követően a szabály változatlan, a kérelem beadását követő hónaptól kapható a támogatás egészen december 31-ig.

Hogy ki mekkora támogatást kap, az attól függ, hogy mekkora jövedelme van a háztartásnak,  és abból összesen hány embernek kell megélnie. Jövőre továbbra is azok a családok kaphatnak szociális alapon gáz- és távhőkompenzációt, amelyeknél az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 3,5-szeresét. A távfűtéses lakásban élők esetén az ennél nagyobb egy fogyasztási egységre jutó jövedelem esetén alanyi jogon jár a havi 1150 forintos juttatás a fűtési szezon hat hónapjában.  Tehát ebben a szezonban csak március 31-ig.

Négy – a távhőtámogatás esetében pedig az októberi módosítást követően öt – csoportba sorolhatók azok a háztartások, amelyek támogatást kapnak: azok a háztartások, amelyekben az egy fogyasztási egységre nettó jutó jövedelem:

1. Kevesebb az öregségi nyugdíjminimum 2-szeresénél;

2. Az öregségi nyugdíjminimum 2-szerese és 2,5-szerese között van;

3. Az öregségi nyugdíjminimum 2,5-szerese és 3-szorosa között van;

4. Az öregségi nyugdíjminimum 3-szorosa és 3,5-szerese között van;

+1 2008. október 1-jétől a jövedelmi viszonyuk alapján támogatásra nem jogosult

távfűtéses háztartások a fűtési szezonban alanyi jogon járó, havi fix összegű juttatást kapnak.

 A 28 500 forintos nyugdíjminimummal számolva az egyes csoportok támogatása a jelenleginek

megfelelően 2009. január 1-je után is az alábbiak szerint alakul.

 

Jövedelmi kategóriák   (Ft/hó/fogyasztási egység)    Távhőtámogatás fajlagos összege (Ft/GJ)

– 57 000                                 40,1                                                    2 184

57 001 – 71 250                     32,8                                                    1 794

71 251 – 85 500                     22,0                                                    1 200

85 501 – 99 750                     14,5                                                       816

99 751 –                                      0                                                    1 150

 

Egy fogyasztási egységet úgy számoljuk, ki hogy a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1.0, második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, a további nagykorú és első második kiskorú arányszáma: 0,8 a többi kiskorú tag arányszáma 0,7. Azaz a  tagok  összeadott  havi jövedelmét ( rendszeres nettó és a nem rendszeres nettó 1/12 része ) osztják a tagok arányszámának összegével, tehát ez két felnőtt két kiskorú gyermekes családnál  3,5-tel. S ez az összeg lesz az, ami alapján látszik, hogy melyik támogatott kategóriába tartozik az igénylő.

A nyomtatványokat a Magyar Államkincstár automatikusan küldi a korábbi támogatottaknak, az új igénylők letölthetik az www.szmm.gov.hu, www.allamkincstar.gov.hu  oldalról.

Fontos, hogy olvassák el a kitöltési útmutatót. Hiba szokott lenni az, hogy az adóazonosító jelet nem írják rá a kérelemre, illetve, hogy a lakásban élők mindegyikének alá kell írni a nyilatkozatot.  Fel kell hívni a kérelmezők figyelmét arra, hogy a jogosultságot az Államkincstár és az APEH ellenőrizteti, s nem csupán visszavonják és visszafizettetik a jogosulatlan támogatást, hanem az igénylő komoly összegű büntetést is fizet.