Friss! A DVCSH Kft-nek továbbra is van távhőszolgáltató engedélye

Tovább a részletekre »

Tisztelt Fogyasztók!

2016.12.28.

Fontos információ a távhőtámogatási rendszer negatív támogatásával kapcsolatban.

A 2011. évben bevezetett távhőtámogatási rendszer keretén belül a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) javaslatára a Nemzeti Fejlesztési Miniszter (NFM) megállapította és a rendeletében  közzétette a 2016. október 01 – 2017. szeptember 30. közötti távhőtámogatási értékeket mind a távhőszolgáltatói mind a távhőtermelői engedélyesek (távhőszolgáltatók és az azokat ellátó erőművek) tekintetében. A DVCSH Kft. távhőtámogatása közel nullára csökkent, bevezetésre került a negatív távhőtámogatás. A dunaújvárosi távhőszolgáltatás várható vesztesége az elmúlt években elfogadott értékről 450-480 mFt értékre nő, veszélyeztetheti a szolgáltatás folyamatos fenntartását. A támogatási értékek MEKH előtti  felülvizsgálatát haladéktalanul  kezdeményeztük.

A társaságunk ezért több olyan intézkedést kénytelen megtenni, amelyek a várható veszteségeit legalább részben enyhítik, lehetővé téve a veszteséges működés ellenére a szolgáltatás pénzügyi egyensúly fenntartását.

• Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2016/2017. fűtési idényben a fogyasztói közösségek részére a   jelenleg tapasztalható – a korábbi évek gyakorlatától kissé alacsonyabb, de távhőszolgáltató tevékenységét szabályozó jogszabályokban előírtaknak még megfelelő – fűtöttségi szintet biztosítjuk, melytől eltérés a képviseletre jogosult közös képviselő írásbeli megkeresése alapján lehetséges.

• A KERET programban részt vett társasházak közösségen belüli fűtési költség elszámolásának költségeit – melyet az átalánydíjas karbantartási szerződések alapján, annak részeként fizetnek meg a fogyasztók részünkre – felülvizsgáljuk, és az elszámolás során – az eddigi gyakorlatunktól eltérően – a valós költségeinket érvényesítjük.  Ezen intézkedésünk indoka a negatív támogatás okozta fedezetlenség, alapja pedig az, hogy hatályos jogszabályok szerint 2011. július 7. időponttól a távhőrendszerhez csatlakozó, fogyasztói tulajdonú szekunder közösségi fűtési költség megosztás fenntartásának, kiértékelésének, távhőszolgáltató felé történő adatszolgáltatásának minden költsége, kötelezettsége a fogyasztói közösséget terheli . A költségmegosztás költsége lakásonként elérheti a 2.000-2.800 Ft/év értéket és a költségosztóval felszerelt lakóépületeket érinti. A   kezdeményezett díjemelés el nem fogadása esetén a fogyasztói közösségek a költség felosztást saját maguk vagy más szolgáltatóval is végeztethetik.

• Fel kell hívnunk a figyelmüket, hogy a MEKH döntése értelmében 2016/2017. támogatási évben megállapításra került DVCSH mint távhőszolgáltatói engedélyes tekintetében 1.064.- Ft/GJ negatív távhőtámogatás, amely azt jelenti, hogy a dunaújvárosi távhőfogyasztók a fizetett távhő hődíjuk közel egyharmadát lényegében adóként az államnak fizetik meg. Dunaújvárosi távfűtött lakásonként ez éves szinten mintegy 30.000.- Ft. A földgáz  ára az elmúlt években közel 60%-al csökkent, a befagyasztott és kismértékben csökkentett távhő hatósági hődíjak haladéktalan további nagymértékű csökkentésének van helye, a magasan tartott  hődíjak egy része – „negatív” támogatás jogcímen történő – állami, központi elvonása helyett. Álláspontunk szerint a „negatív” támogatás, mint fogalom nem létezik, ha valami negatív akkor az nem támogatás hanem elvonás, adó. A DVCSH Kft. minden lehető jogorvoslati lehetőséget igénybe fog venni a megállapított negatív támogatással szemben, a távhő hődíj haladéktalan, legalább 30.000.- Ft/lakás csökkentése mellett, melyben elvárjuk segítő támogatásukat még akkor is, ha az a MEKH-el szemben történik is.

 

Hogy világos legyen: az energiahivatal nem a fogyasztók által megfizetendő díj egységárát csökkentette le GJ-onként 1064 forinttal, hanem azt a távhőszolgáltatótól vonja el, miután beszedte a magasan tartott díjakat a fogyasztóktól!

 

Társaságunk hangsúlyozza, hogy rajta kívülálló okok miatt kényszerül fenti intézkedések megtételére.

DVCSH Kft.