Friss! Pünkösdi jókívánságok Pintér Tamásnak

Tovább a részletekre »

Lakossági tájékoztató

2021.11.05.

Tisztelt Fogyasztóink!

Társaságunk a DVG Zrt. által napokban kiadott távhőszolgáltatási számlákkal és alkalmazott számlázási módszereikkel kapcsolatban felmerült szabálytalanságokra kívánja felhívni figyelmüket:

A Székesfehérvári Törvényszék a 26.G. 40.072/2021/7. sz. végzéssel a DVCSH Kft. számára a távhőrendszer használatára kizárólagosan jogot biztosított, ezt a döntését 2021. szeptember 2-án 26.G.40.072/2021/19. számú végzésével ismét megerősítette, bár ezt sajnálatos módon sem a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, sem a DVG Zrt. nem hajlandó tudomásul venni.

Bár a DVG Zrt. a mai napon megkapta a távhőszolgáltatási engedélyét, a tényleges szolgáltatást továbbra is a DVCSH Kft. végzi. Mindezek ellenére a DVG Zrt. 2021. október 21-ei keltezéssel a dunaújvárosi fogyasztók számára a 2021.07.01-2021.09.30. szolgáltatási időszakra távhőszolgáltatási számlákat bocsájtott ki.

Márpedig 2021.07.01. és 2021.09.30. napja között a DVG Zrt. távhőszolgáltatási tevékenységet nem végzett, nem ő fizette a szolgáltatással járó költségeket, teljesítés nélkül pedig nem jogosult számlázni. 2021.07.23-tól a mai napig, szerződések nélkül, változó mértékben ugyan, de folyamatosan lopja a szolgáltatáshoz nélkülözhetetlen vizet, áramot és hőt, így számlázásának nincs költségalapja.

Társaságunknál tömegesen jelentkeztek fogyasztók, akik sem adatbekérőn, sem pedig a számlák megküldésével nem adták meg adataikat, mégis megkapták a 2021.07-09. havi távhőszolgáltatási számlákat a DVG Zrt.-től. Mivel a DVCSH Kft. a felhasználók személyes adatát, illetve a fogyasztással kapcsolatos adatokat semmilyen formában nem adta át a DVG Zrt. részére, a kibocsátott számlák vizsgálatából nyilvánvalóvá vált, hogy az azokon szerepeltett adatok kizárólag illegálisan, adatlopással kerültek a DVG Zrt.-hez.

Állításunkat az alábbiakkal támasztjuk alá:

  • A kiállított számlákon a DVCSH Kft. saját számlázási rendszerében generált, egyedi vevő azonosítókat használja.
  • A fizetési mód megegyezik a DVCSH Kft. nyilvántartásában szereplővel.
  • A hőközponti azonosító sorszáma azonos a DVCSH Kft.-nél alkalmazottal.
  • A számlákban feltüntetett elszámolt fűtött légtér szintén azonos.
  • A hődíj előleg és a használati melegvíz mennyiségek pontosan megegyeznek a társaságunk által alkalmazott mennyiségekkel.

Hogyan határozta meg a DVG Zrt. a számlázáshoz szükséges alapadatokat? Milyen adatbázisból kerültek a DVG Zrt.-hez a lakások fűtött légterei?

Honnan szerezte be az egyedi azonosítókat, milyen módon állapította meg a számlázandó hődíj előleget és melegvíz mennyiséget, ha ezen adatok sem a papír alapú, sem az online adatbekérőn nem szerepelnek, a fogyasztók döntő többsége pedig nem küldte meg a DVG Zrt. által bekért számlamásolatot?

Sem társaságunk, sem a fogyasztók nem kaptak választ jogos kérdéseikre, pedig a fenti tények igazolják, hogy a felsorolt adatokkal a teljes fogyasztói kört lefedő tömeges számlázás a DVCSH Kft. által átadott adatok hiányában, adatlopás nélkül nem történhetett meg.

A DVG Zrt. által kiállított számlák nem felelnek meg az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvényben foglaltaknak sem az alábbiak szerint:

  • hiányzik a szerződéses folyószámla száma,
  • nem tartalmazza a „Hőközponti és épület felhasználási adatok” táblázatot,
  • a „rezsibox”ban feltüntetett kumulált összeg nem a 2013. január 1-je óta összesen megtakarított összeg,
  • a használati melegvíz mérők gyári száma és az elszámolt mérőállások nem kerültek feltüntetésre.

A számlákban nem szerepel továbbá nyitó mérőállás. Mérőállások hiányában nem derül ki, hogy a számla milyen mérőállás szerinti fogyasztást tartalmaz. A kiadott számlákban az elszámolás követhetetlen, a fogyasztó nem tudja, hogy melyik havi fogyasztást fizeti meg. Mivel a DVG Zrt., az eddigi számlázási gyakorlattal szemben, 2 hónappal korábban kéri el a HMV díját, a hibás számlázása miatt a fogyasztónak duplán kell kifizetnie a július-augusztus-szeptember időszakra a melegvizet.

Fentiek alapján a DVG Zrt. által kiállított számlák mögött nincs tényleges teljesítés, tehát azok fiktív számlának minősülnek, így azokat nem kell kifizetni. A jogi eljárások lezárultát követően a régi és az új szolgáltató a kiszámlázott díjakkal és a beérkezett befizetésekkel elszámol egymással.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a fogyasztó a DVCSH Kft. részére a távhőszolgáltatási számláját már kifizette, nem kerülhet olyan helyzetbe, hogy ugyanazért a szolgáltatásért másodszor is fizetnie kelljen!

A DVG Zrt. számlázása miatt társaságunk a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. feljelentéssel él a NAV és a Rendőrség felé.

Kapcsolódó dokumentumok: