Friss! A DVCSH Kft-nek továbbra is van távhőszolgáltató engedélye

Tovább a részletekre »

MEKH bejelentés

2021.10.29.

Tisztelt Hivatal!

A Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. (továbbiakban DVCSH Kft.), mint a dunaújvárosi távhőrendszerek közvetett résztulajdonosa és annak működtetését jogszerűen végző szolgáltató az alábbi bejelentést kényszerül megtenni a Hivatal felé:

A DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban DVG Zrt.), mint volt kijelölt engedélyes – tekintettel a visszamenőleges kijelölő TFAFO/143-17/2021. számú határozatban foglaltakra – a Hivatal által megadott határidőn túl sem rendelkezik távhőszolgáltatói engedéllyel.

A Hivatal H 2425/2021. és a H 2427/2021. számú határozatával távhőtermelői tevékenységre is kijelölte a DVG Zrt-t. A DVCSH Kft. a vele távhőtermelői szerződésben álló, magántulajdonú gazdasági társaságok tulajdonában lévő távhőtermelő műveket 2021. szeptember 15-én törvénytelenül és erőszakkal foglalta el a DVG Zrt. Mindezt a MEKH határozatokra hivatkozva, az abban kapott felhatalmazás alapján tette.

Ezúton felhívjuk a Hivatal figyelmét, hogy a DVG Zrt., azon túlmenően, hogy más valós engedélyesekhez képest rendkívül közvetlen kapcsolatokkal bír hivatkozása alapján a Hivatal irányában – melyet a Hivatal törvényes eljárásain kívül nyilatkozatai is alátámasztanak – mint „távhőszolgáltató” és mint „távhőtermelő” az általa végezni és számlázni kívánt tevékenységgel összefüggően, az annak feltételeit megteremteni hivatott szerződéseket nem kötötte és láthatóan nem is kívánja megkötni, a szolgáltatás költségeit szándékosan másra hárítja.

Nem kötött a használati melegvíz előállításához szükséges ívóvíz ellátásra és csatorna szolgáltatásra szerződést. Amennyiben távhőszolgáltató, és számlázni kíván a fogyasztok felé, akkor ehhez lopja a vizet.
Nem kötött a Dunaújvárosi fogyasztói hőközpontok villamos energia ellátására szerződést. Ha és amennyiben távhőszolgáltató, és számlázni kíván a fogyasztok felé, akkor lopja az áramot.

A távhőtermelő tájékoztatása szerint nem kötött a Dunaújvárosi Építők útja 1. szám alatti hőtermelő létesítmény villamos energia ellátására szerződést. Ha és amennyiben ő a távhőtermelő és működteti a létesítményt, akkor lopja az áramot és a vizet.

A távhőtermelő tájékoztatása alapján nem kötött a Dunaújvárosi Béke tér 1. szám alatti hőtermelő létesítmény villamos energia ellátására szerződést. Ha és amennyiben ő a távhőtermelő és működteti a létesítményt, akkor lopja az áramot. (vagy az Építők úton lopott áramot engedély nélkül, közterületen vezetett villamos vezetéken keresztül vezeti át a másik termelő létesítménybe)
A távhőtermelő tájékoztatása alapján 2021. október 5. napjáig nem kötött a hőtermelő létesítmények ellátására földgáz szállítási megállapodást, ezen időpontig lopta a gázt.

A számlázási adatokkal kapcsolatosan fogyasztói adatokat társaságunktól nem kapott, adatbázis nem áll rendelkezésére, mérőórákat nem olvasott le, légtereket nem mért fel. Amennyiben ennek ellenére számlázni fog a fogyasztóknak, törvénytelenül, illegálisan szerezte meg a fogyasztói és számlázási adatokat. A médiában hivatkozott népesség nyilvántartóból kapott adatok jogszabályilag nem lehetségesek, azok számlázásra alkalmatlanok.

A DVG Zrt. honlapján a kijelölt engedélyesekre is kötelező tartalom nem található. A MEKH kijelölése alapján jelenleg a DVCSH Kft. Üzletszabályzatát kell ugyan alkalmazza, azonban az egyéb szabályzatokat nem készítette el, honlapján nem fellelhetőek.

Az ügyfélszolgálat szabályos működésére vonatkozó fogyasztóvédelmi megfelelőségnek nem tesz eleget. Az ügyfelek számára telefonos megkereséskor nincs hívásrögzítése, hívásazonosító számot ebből kifolyólag nem is tud adni. Panaszkezelésre vonatkozóan honlapján részletes információt nem ad meg a fogyasztók számára.

Azontúl, hogy a fent felsorolt hiányosságok fennállnak, az is igazolható, hogy azok megszüntetése érdekében a mai napig nem élt megkereséssel a társszolgáltatók és szerződéses partnerek felé.

Kérjük a Hatóságot, vizsgálja meg, hogy a DVG Zrt. szerződések hiányában hogyan tesz eleget a távhőszolgáltatói engedély megszerzéséhez nélkülözhetetlen követelményeknek.

Dunaújváros, 2021. október 29.

Tisztelettel:
Neszmélyi Loránd
Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

Kapcsolódó dokumentumok: