Friss! Távhőtermelői közlemény

Tovább a részletekre »

Hírek

Tájékoztatás a számlák megfizetéséről

Társaságunk a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. felülvizsgálta, összegezte a 2021. július hónapban Dunaújváros közigazgatási területén végzett távhő és használati melegvíz szolgáltatásával kapcsolatosan kibocsátott fogyasztói számlák megfizetését.

Tovább a részletekhez

Közlemény és tájékoztatás a távhőszolgáltatás költségeiről

A DVG Zrt. eddigiekben a dunaújvárosi távhőszolgáltatással kapcsolatosan tett közleményei nem felelnek meg a valóságnak. Sem a távfűtés és használati melegvíz szolgáltatást biztosító személyét illetően, sem a folyamatos szolgáltatással kibocsátott díjak megfizetése tekintetében. A DVG Zrt. valós szándéka a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. és városban végzett szolgáltatásai lehetetlenítése, akadályozása.

Tovább a részletekhez

Csősérülés, Móricz Zsigmond utca

Tisztelt Fogyasztók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Dunaújváros, Móricz Zsigmond utca 1-21 és 2-12 sz. között történt csősérülés miatt Társaságunk javítási munkákat végez, ezért

2021. augusztus 10-én 08:00 órától 12:00 óráig vízhiány várható.

Az érintett terület környező utcáiban víznyomás csökkenés, vízhiány és vízzavarosodás várható.

Tájékoztatjuk továbbá fogyasztóinkat, hogy a vízszolgáltatás visszaállítását követően vízzavarosodás előfordulhat.

Megértésüket köszönjük!

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

Közlemény!

A DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2021. augusztus 05. napján azt a nyilatkozatot tette, miszerint a „DVG Zrt. átvette a saját tulajdonát, a Dunaújvárosi távhőrendszert az eddigi bérlőtől a DVCSH Kft.-től, „törvényes birtokosnak” nevezve önmagát. A közleményük semmiben sem felel meg a valóságnak.

Tovább a részletekhez

Vízhiány csősérülés miatt

Tisztelt Fogyasztók!

Tájékoztatjuk önöket, hogy a Dunaújváros, Vasmű út 2-4. társasháznál csősérülés miatt, javítási munkákat végzünk.

Ezért 2021. augusztus 04-én 13:00 órától 15:00 óráig vízhiány várható.

Az érintett terület környezetében vízhiány és vízzavarosodás várható:

Tájékoztatjuk továbbá fogyasztóinkat, hogy a vízszolgáltatás visszaállítását követően vízzavarosodás előfordulhat.

Megértésüket köszönjük!

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

Hivatalos fogyasztói tájékoztató

Tisztelt Fogyasztónk!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Zrt. 2021.07.30-án a dunaújvárosi távhőszolgáltatásban kialakult helyzetről sajátos jogértelmezés mentén adott tájékoztatást sajtótájékoztatón és közleményben, több vonatkozásban nyilvánvalóan jogsértő módon. Az ott elhangzottakkal, illetve leírtakkal szemben az alábbi tájékoztatást nyújtjuk Tisztelt Fogyasztóink számára.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak (MEKH) nincs joga törvényt alkotni, még akkor sem, ha DVG Zrt. és Dunaújváros Polgármestere ezt vízionálja és kommunikálja. Ugyanakkor a Fejér Megyei Kormányhivatal önkormányzati működés feletti törvényességi felügyelete elvitathatatlan, és a bíróságok döntései mindenkire kötelezőek, – még a MEKH-re is – az ezzel ellenkező közlés bárki részéről valósul meg, az jogsértő.

A MEKH-nek arra van felhatalmazása, hogy meghatározott feltételek (eszköz, személyi, anyagi és egyéb energiaforrások) meglétét igazoló személyek számára engedélyt biztosítson. Fordítva törvényes lehetőség nincs, az engedély nem szolgálhat felhatalmazásul ezen feltételek – akár erőszakkal („Einstanddal”) – való megszerzésre. Ezt semmilyen demokratikus jogállam nem teszi lehetővé, még a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ügyintézői és elnöke számára sem, különösen akkor nem, ha egyidejűleg, visszamenőleges hatállyal megalkotott, azonban egymással nyilvánvalóan feloldhatatlan ellentmondásban lévő határozatokat tartanak érvényben. A MEKH által okozott abszolút káoszba harmadik felet kívánnak a helyzet – akár erőszakos – feloldására felhasználni.

A dunaújvárosi távhőrendszer teljes egészében jogszerűen van a DVCSH Kft. birtokában, mely jelentős részének tulajdonosa is egyben. Vitathatatlan tény, hogy 2021. június 30. napját követően és jelenleg is a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. végzi Dunaújváros közigazgatási területén a távhőszolgáltatás (távhő és melegvíz), a közcélú ivóvíz, valamint szennyvíz-elvezetés és tisztítás közszolgáltatásokat, valamint végzi a hővásárlást, a szükséges karbantartásokat, biztosítja a szolgáltatáshoz szükséges feltételeket, így a személyi állományt is.

A Székesfehérvári Törvényszék 26.G.40.072/2021/7. ügyszámon meghozott végzésében a DVCSH Kft. és a DMJV Önkormányzata között 1998. július 12-én megkötött üzemeltetési-vállalkozási szerződést – amely 2023. június 30. napjáig tartó határozott időre jött létre – a 2021. június 30. napjára szóló felmondás ellenére hatályában fenntartja a per jogerős befejezéséig. A végzés kimondja:

„… amennyiben a felperes (DVCSH Kft.) ezt a szolgáltatást továbbiakban nem nyújthatja, úgy nem maradna olyan szolgáltatásra jogosult, aki a megfelelő infrastrukturális feltételekkel, tapasztalattal rendelkezik.”

A számlafizetések fogyasztók általi megtagadásának, a DVG Zrt. részére történő kifizetésnek nem állnak fenn feltételei, ugyanakkor a DVG Zrt. – Szabó György és Medgyesi Miklós – felhívása jogszabályba ütköző magatartás, melyek kapcsán a rendelkezésére álló közigazgatási, polgári és büntetőjogi intézkedéseket és kezdeményezéseket társaságunk megtette. A MEKH egyébként ilyenről nem rendelkezett, ugyanakkor mivel ez bírósági hatáskör, esetleges rendelkezése irreleváns.

A szolgáltatás feltételeit, – szakszemélyzet, energia, víz, távhő, – a DVCSH Kft. teljesítette, a szolgáltatást fenntartja, ennek okán a díj is őt illeti meg. Ugyanilyen tényállás mellett e kérdést bíróság (ami a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt, Dunaújváros Polgármesterét, a DVG Zrt. vezérigazgatóját is köti) – Dunaújvárosi Járásbíróság, Fővárosi Törvényszék és Kúria – már megvizsgálta – mind közigazgatási, mind polgári jogi szempontból – és eldöntötte, a döntések mindegyike egybehangzóan kimondta: a díj azt illeti, aki a szolgáltatást ténylegesen elvégezte, függetlenül az engedélyes személyétől

Amennyiben az igénybe vett szolgáltatást a megküldött számla alapján kiegyenlítette, a jövőben bármilyen jogvita is merüljön fel, ugyanezen szolgáltatás vonatkozásában, kétszeres teljesítéstől (dupla számlafizetés) Önnek nem kell tartania.

Ha esetlegesen tényleges szolgáltató váltásra kerülne sor, akkor a régi és az új szolgáltató a kiszámlázott díjakkal és a beérkezett befizetésekkel elszámol egymással, a kifizetett szolgáltatás alapján ismételten már nem kerülhet olyan helyzetbe, hogy másodszor is fizetnie kelljen.

A szolgáltatás zavartalan biztosítása és a késedelmes befizetések miatt felmerülő költségek elkerülése érdekében kérjük Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a 2021. július 01. napját követően társaságunk által kibocsájtott távhőszolgáltatási számlákat fizetési határidőn belül rendezni szíveskedjenek!

Felhívjuk továbbá Tisztelt Fogyasztónk figyelmét, hogy a szolgáltatási adatok kezelésére a DVG Zrt. nem jogosult, ezt vegyék figyelembe, mielőtt személyes adataikat a DVG Zrt. felhívása alapján bárki számára továbbítanák.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a jogorvoslatok eredményeiről, az esetleges bekövetkező változásokról Fogyasztóinkat weboldalunkon folyamatosan tájékoztatjuk.

Tisztelettel:
Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

Vízszolgáltatás szünetelés

Tisztelt Fogyasztók!

2021 08. 03-án (kedd) 7:00-10:00 között csőhálózati munkák végzése miatt kizárásra kerül a Nagyvenyimet ellátó vezeték, ezért a vízszolgáltatásban szünetelés lesz.

A kizárással érintett területek:

– Nagyvenyim, Pálhalma, Sándorháza, Dunaújváros- Farkas-tanya.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a vízszolgáltatás újra indításakor az érintett területeken vízzavarosodás várható!

Megértésüket köszönjük!

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

Közlemény!

A Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság végzi Dunaújváros közigazgatási területén a távhő és a közcélú ivóvíz, valamint szennyvíz-elvezetés és tisztítás közszolgáltatásokat 2021. június 30. napját követően is.

Tovább a részletekhez

Tájékoztatás a távhőszolgáltatásról

Tisztelt Fogyasztónk!

A dunaújvárosi fogyasztók zavartalan távhőszolgáltatásának ellátása érdekében (nyári hónapokban használati melegvíz szolgáltatás) jelenleg is a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. végzi és biztosítja a távhőszolgáltatást.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal H1579/2021 sz. határozata alapján szolgáltató váltás esetén az elszámolás napja 2021.08.01.

A fentiek alapján a nyújtott szolgáltatás ellenértékéről szóló 2021.07. havi számlát is társaságunk bocsájtja ki, kérjük azok fizetési határidőn belüli teljesítését.

Tisztelettel:

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.