Friss! Ügyfélszolgálat nyitva tartás

Tovább a részletekre »

Hírek

Közlemény és tájékoztatás a távhőszolgáltatás költségeiről XIV.

Polgármester és a DVG Zrt. az eddigiekben a dunaújvárosi távhőszolgáltatással kapcsolatosan tett közleményei nem felelnek meg a valóságnak. Sem a távfűtés és használati melegvíz szolgáltatást biztosító céget illetően, sem a folyamatos szolgáltatással kibocsátott díjak megfizetése tekintetében. Polgármester és a DVG Zrt. valós szándéka a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. és városban végzett szolgáltatásai lehetetlenítése, akadályozása.  

Polgármester és a DVG Zrt. távhőszolgáltatás helyett – az önkormányzat teljes mellszélességgel felvállalt, súlyosan jogsértő jegyző által (előre megtervezetten, erőszakos betöréssel szerzett rosszhiszemű birtokra, birtoklásra) hozott birtokvédelmi határozattal és annak végrehajtásával, arra hivatkozással újabb betörésekkel – csak fogyasztókat megtévesztő tájékoztatást folytat.

Tovább a részletekhez

Közmeghallgatásra válasz

A polgármester tovább folytatja hazugságait!

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal VKEFFO/9393-3/2021 ügyiratszámon hozott végzésében kötelezte a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna Hőszolgáltató Kft-t, hogy 2022. január 1. napját követően is folyamatosan lássa el a víziközmű-szolgáltatási feladatokat további hatósági döntésig. (https://www.dvcsh.hu/wp-content/uploads/2021/12/MEKH-vizikozmu-szolgaltatas-biztositasara-felhivas.pdf)

A MEKH végzése alapján 2022.01.01. után is a DVCSH Kft. a díjak beszedésére jogosult víziközmű szolgáltató.

Tovább a részletekhez

Székesfehérvári Törvényszék tájékoztatója számla megfizetéséről

Tisztelt Fogyasztóink!

A Székesfehérvári Törvényszék – mint dunaújvárosi felhasználási helyen távhőszolgáltatást igénybe vevő fogyasztó – a részére kiállított távhőszolgáltatási számlák megfizetésre vonatkozóan arról tájékoztatta társaságunkat, hogy „A DVCSH Kft és a DVG Zrt között folyamatban lévő peres eljárás befejezéséig, a jogszerű számlakibocsájtó és díjbeszedő szervezet megállapításáig a törvényszék a távhőszolgáltatást díját bírói letétbe helyezi”.

A Székesfehérvári Törvényszék tájékoztatása igazolja a társaságunk által tett nyilatkozatokban megfogalmazott álláspontját, miszerint a peres ügyek jogerős lezárásáig nem dönthető el, ki az, aki a számlakibocsátásra ténylegesen jogosult.

Amennyiben Tisztelt Fogyasztónk nem tudja eldönteni, hogy a DVCSH Kft. vagy a DVG Zrt. által megküldött számlát fizesse-e meg, javasoljuk, hogy – a Székesfehérvári Törvényszék eljárásával megegyezően – a távhőszolgáltatás díját helyezze letétbe.

Ezzel az eljárással a fizetési szándék igazolása mellett a letétbe helyezett pénzt biztonságban tudja, a bírósági eljárások lezárását követően intézkedhet a szolgáltató felé történő kifizetésről.

Tisztelettel:

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

képviseletében

Neszmélyi Loránd

Közlemény és tájékoztatás a távhőszolgáltatás költségeiről XIII.

Polgármester és a DVG Zrt. az eddigiekben a dunaújvárosi távhőszolgáltatással kapcsolatosan tett közleményei nem felelnek meg a valóságnak. Sem a távfűtés és használati melegvíz szolgáltatást biztosító céget illetően, sem a folyamatos szolgáltatással kibocsátott díjak megfizetése tekintetében. Polgármester és a DVG Zrt. valós szándéka a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. és városban végzett szolgáltatásai lehetetlenítése, akadályozása.  

Polgármester és a DVG Zrt. távhőszolgáltatás helyett – az önkormányzat teljes mellszélességgel felvállalt, súlyosan jogsértő jegyző által (előre megtervezetten, erőszakos betöréssel szerzett rosszhiszemű birtokra, birtoklásra) hozott birtokvédelmi határozattal és annak végrehajtásával, arra hivatkozással újabb betörésekkel – csak fogyasztókat megtévesztő tájékoztatást folytat.

Tovább a részletekhez

Nyitva tartás, 2021. 12. 11.

Tisztelt Fogyasztók!

Értesítjük Önöket, hogy ügyfélszolgálatunk 2021. december 11-én (szombaton) zárva tart!

Megértésüket köszönjük!

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

NAV vizsgálat eredménye

Tisztelt Fogyasztóink!

Dunaújváros Önkormányzata és a DVG Zrt. bejelentése alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága 7430392379 ügyszámon 2021.10.20. naptól 2021.11.18. napig terjedő időszakban jogkövetési vizsgálatot folytatott a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. –nél, a 2021. július, augusztus, szeptember havi távhő szolgáltatási számlák kiadása miatt.

A vizsgálat eredményeképp a hatóság megállapította, hogy – mivel az érintett felek között a jogviták még nem zárultak le, – a bíróság jogerős döntéséig társaságunk számlázási gyakorlata megfelelő, ezen időszakra kibocsátott számlák a hatályos törvényeknek mindenben megfelelnek.

A NAV fenti döntése igazolja, hogy a társaságunk által kibocsátott számlák ellenértékére jogosan tartunk igényt, annak megfizetését jogosan követeljük a fogyasztóktól.

Fentiekre hivatkozva ismételten felhívjuk figyelmüket a költségek és késedelmi kamat növekedésének elkerülése érdekében a DVCSH Kft. által kiadott számlák rendezésére.

Hangsúlyozzuk, hogy a DVG Zrt. számláinak ellenértéke addig van biztonságban, amíg a fogyasztó magánál tartja, így kérjük, hogy a DVG Zrt. által kibocsátott számlákat ne fizessék be a jogi eljárások lezárulásáig.

Tisztelettel,

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

Közlemény és tájékoztatás a távhőszolgáltatás költségeiről XII.

Polgármester és a DVG Zrt. az eddigiekben a dunaújvárosi távhőszolgáltatással kapcsolatosan tett közleményei nem felelnek meg a valóságnak. Sem a távfűtés és használati melegvíz szolgáltatást biztosító céget illetően, sem a folyamatos szolgáltatással kibocsátott díjak megfizetése tekintetében. Polgármester és a DVG Zrt. valós szándéka a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. és városban végzett szolgáltatásai lehetetlenítése, akadályozása.  

Polgármester és a DVG Zrt. távhőszolgáltatás helyett – az önkormányzat teljes mellszélességgel felvállalt, súlyosan jogsértő jegyző által (előre megtervezetten, erőszakos betöréssel szerzett rosszhiszemű birtokra, birtoklásra) hozott birtokvédelmi határozattal és annak végrehajtásával, arra hivatkozással újabb betörésekkel – csak fogyasztókat megtévesztő tájékoztatást folytat.

Tovább a részletekhez

Közlemény és tájékoztatás a távhőszolgáltatás költségeiről XI.

Polgármester és a DVG Zrt. az eddigiekben a dunaújvárosi távhőszolgáltatással kapcsolatosan tett közleményei nem felelnek meg a valóságnak. Sem a távfűtés és használati melegvíz szolgáltatást biztosító céget illetően, sem a folyamatos szolgáltatással kibocsátott díjak megfizetése tekintetében. Polgármester és a DVG Zrt. valós szándéka a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. és városban végzett szolgáltatásai lehetetlenítése, akadályozása.  

Polgármester és a DVG Zrt. távhőszolgáltatás helyett – az önkormányzat teljes mellszélességgel felvállalt, súlyosan jogsértő jegyző által (előre megtervezetten, erőszakos betöréssel szerzett rosszhiszemű birtokra, birtoklásra) hozott birtokvédelmi határozattal és annak végrehajtásával, arra hivatkozással újabb betörésekkel – csak fogyasztókat megtévesztő tájékoztatást folytat.

Tovább a részletekhez

Kiegészítés a DVG Zrt. tájékoztatásához

Tisztelt Fogyasztóink!

A DVG Zrt. 2021. november 18-án kiadott tájékoztatása szerint a DVCSH Kft. által kiszámlázott 2021. július, augusztus, szeptember havi távhőszolgáltatási számlák befizetéseit 2021. november 26-ig lehet bemutatni a DVG Zrt. ügyfélszolgálatán, vagy megküldeni e-mailben.

A DVG Zrt. ezen nyilatkozatával elismeri, hogy társaságunk ebben az időszakban jogosan számlázott, ezért amennyiben szeretné a számlákat rendezettnek tudni, kérjük azokat a DVCSH Kft. részére fizesse meg 2021. november 26-ig.

Tisztelettel:

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.